Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Бизнес пътуванията у нас вдигат българския износ

През тази година износът на стоки от България се увеличава в сравнение с миналата година, макар и с не еднакъв темп през изминалите месеци. Това се наблюдава при търговията с основните ни търговски партньори.

В тази връзка важно е да се види каква е тенденцията при посещенията на чужденци в България със служебна цел. Проучване на в. „БАНКЕРЪ“ показва, че от 27 страни у нас са пристигнали по тази причина по над 100 човека.

Близостта със съседните балкански страни и утъпканите пътеки за бизнес с тях естествено ги прави групата държави с най-много посещения в България със служебна цел. Те са били общо 39 502 човека или 51.49% от всички бизнес пътувания. Много са фирмите от тези страни, които имат изградени предприятия у нас и инвестират през годините. Еврочленството на България прави страната ни атрактивна за тези компании.

От южната ни съседка – Турция, у нас са дошли най-много гости – 20 480. Няма изненада в това, тъй като тя е най-големият ни търговски партньор извън Европейския съюз. За деветте месеца на тази година сме изнесли стоки за 3.14 млрд. лева, а вносът е на стойност 4.09 млрд. лева.

От Румъния сме посрещнали 18 650 човека със служебна цел. Тя е вторият по значимост търговски партньор на страната ни в Европейския съюз. Експортът ни е 4.30 млрд. лева, а импортът – за 3.47 млрд. лева.

От Сърбия у нас са дошли 6951 човека, от Гърция сме посрещнали 6651 бизнесмени, а от Република Северна Македония – 4770.

Германия е най-големият ни търговски партньор за деветте месеца. Фирмите ни са изнесли стоки за 6.82 млрд. лева за тази страна. Вносът от най-голямата европейска икономика е в размер на 6.04 млрд. лева. Това означава положително търговско салдо за България.

От Нидерландия, която е най-големият инвеститор у нас, сме посрещнали 541 човека със служебна цел. Стокообменът ни също върви нагоре. Износът ни е за 1.11 млрд. лева, докато вносът расте до 1.97 млрд. лева.

 

Украйна

остава сред страните с най-много посещения у нас със служебна цел. През септември 2938 човека са пътували до България.  Този десант намира израз в ръста с 87.7% на износа ни. В същото време вносът е добавил 56.4% към своята свойност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във