Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Бизнес климатът в страната се подобрява през ноември

През ноември 2016 г. общият показател на бизнес климата в страната се повишава с 0.6 пункта в сравнение с октомври, което се дължи на подобрения бизнес климат в промишлеността и търговията на дребно, съобщават от НСИ.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” нараства с 1.9 пункта спрямо предходния месец. Промишлените предприемачи имат подобрени оценки и очаквания за бизнес състоянието на предприятията. От друга страна те оценяват настоящата производствена активност като намалена, но очакват засилване на дейността през следващите. Факторът, затрудняващ в най-голяма степен развитието на бизнеса, остава несигурната икономическа среда, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното му влияние. Продажните цени в промишлеността ще останат без промяна в следващите три месеца, очакват мениджърите.

Показателят "бизнес климат в строителството" се понижава с 4.0 пункта поради влошените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение получените нови поръчки през последния месец намаляват, като и очакванията им за строителната активност през следващите три месеца са песимистични. Несигурната икономическа среда, следвана от конкуренцията в бранша са основните причини за влошаването на климата в сектора. По отношение на продажните цени в строителството мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” нараства с 3.2 пункта в сравнение с октомври. Мненията на търговските мениждъри относно обема на продажбите през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца обаче са по-неблагоприятни. Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене продължават да са най-сериозните пречки за развитието на бизнеса. Продажните цени ще останат без промяна през следващите три месеца, отчитат търговците.

През ноември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” остава приблизително на нивото си от предходния месец. Оценките и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията се изместват към по-умерените мнения. Същевременно прогнозите им за търсенето на услуги през следващите три месеца се подобряват. Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша остават основните фактори, затрудняващи дейността в сектора. През последния месец анкетата регистрира и засилване на неблагоприятното въздействие на фактора „недостатъчно търсене”. По отношение на продажните цени в сектора на услугите по-голяма част от мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във