Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Бизнес климатът се подобрява за първи път от пет месеца

През ноември общият показател на бизнес климата се повишава с 0.5 пункта спрямо предходния месец, за пръв път след пет месеца спад, съобщават от НСИ.

Приближаването на коледните и новогодишните празници подсилва оптимизма на търговците на дребно и на фирмите от сферата на услугите за увеличаване на продажбите. Несигурната икономическа среда обаче продължава да създава пречки пред бизнеса и затова предприемачите във всички сектори на икономиката не планират увеличение на цените.

Показателят за търговията на дребно нараства със 7.5 пункта спрямо октомври заради подобрените оценки на търговците за сегашното състояние на фирмите им и очакванията за повече продажби с наближаването на празниците. Затова те планират и повече поръчки към доставчиците през следващите три месеца. Едновременно с това според тях негативното влияние на недостатъчното търсене се засилва, а икономическата несигурност се задълбочава. 

Бизнесклиматът в строителството се подобрява с 2 пункта спрямо октомври най-вече заради положителните оценки, които предприемачите дават за сегашното състояние на компаниите си. Те не очакват строителната активност да се запази с приближаването на зимата, увеличава се и броят на клиентите им със забавяне на плащанията. Основната пречка за развитието на бизнеса в отрасъла продължава да бъде свързана с несигурната икономическа среда, следвана от конкуренцията в бранша и финансовите проблеми. 

Спадът в промишлеността е с 1.9 пункта заради песимистичните прогнози за развитието на индустриалните компании през следващите шест месеца и намаляващите поръчки. Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната остават основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла. 

Бизнесклиматът в сектора на услугите се влошава с 2.8 пункта поради по-неблагоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им са, че търсенето на услуги ще нараства.  Това е и единственият сектор, в който се увеличава негативното влияние на фактора "слабости в икономическото законодателство".

Facebook logo
Бъдете с нас и във