Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Бизнес форум ще активизира стокообмена и съвместните инвестиции между България и Монголия

Центърът на Улан Батор.

В периода между 24 и 25 юни в град Улан Батор, столицата на Монголия, ще се проведе Седмата сесия на Междуправителствената българо-монголска смесена комисия за икономическо, търговско и научно-техническо сътрудничество, съобщиха от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Председател от българската страна е Емил Караниколов, министър на икономиката, а от монголска - Баатарбилег Ендонперенлей, министър на образованието, културата, науката и спорта на Монголия.

В рамките на посещението на българската делегация, между двете страни е договорено провеждането на бизнес форум с двустранни срещи в Улан Батор с участието на представители на деловите среди на България и Монголия. Целта е създаване на контакти, запознаване със спецификата и възможностите на пазара, производствено коопериране, внедряване на добри производствени и търговски практики, създаване на бизнес партньорства. Очакваният краен резултат от срещите е свързан с активизиране на стокообмена между България и Монголия, както и стимулиране на съвместните инвестиции.

В тази връзка Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия сформира бизнес делегация от представители на български предприятия от следните сектори от взаимен интерес: фармация (в това число създаване на смесени предприятия за производство на лекарства); туризъм; минно-добивна промишленост; нефт и природен газ; доставка и монтаж на комплексни обекти за хранително-вкусова и лека промишленост; селско стопанство (оранжерии, животновъдство и др.); преработка на кожи и кожени изделия; торове; предприятия за сушене на плодове и зеленчуци; изграждане на паркови стопанства; машиностроене; заводи за производство на керамични блокове и керемиди; изграждане на малки ВЕЦ на територията на Монголия, информационни и комуникационни технологии и други.

Между България и Монголия са съществували дългогодишни добри търговско-икономически отношения, за съжаление останали назад във времето. Днес двете страни си обменят стоки една за около 2 млн. щ.долара. Иначе Монголия е потенциален пазар за редица български стоки, които преди 1990 г. имаха традиционно присъствие в тази далечна азиатска страна: консерви - зеленчукови, плодови, месни; парфюмерийни и козметични стоки; вина; цигари и други.

В периода след 1990 г. се отчита трайна тенденция към съкращаване на взаимната търговия между България и Монголия, силно повлияна от процесите на преструктуриране на икономиките и на двете страни, недостига на валутни и финансови ресурси в Монголия, ограничаване на преките бизнес контакти и други фактори.

Важна предпоставка за нарастването на българския износ е както либерализирането на външнотърговския режим на Монголия, така и възможностите на българските фирми да предложат конкурентноспособни и атрактивни стоки на монголския пазар. Същевременно, символичният понастоящем внос от Монголия може да има съвсем реално изражение, съпоставимо с българския износ за азиатската държава. Можем да внасяме от тази далечна страна суровини и полезни изкопаеми (редки метали), кожи и кожени изделия, кашмирени влакна и прежди, вълнени камгарни прежди и други.

Българската страна предприема мерки за разширяване износа на висококачествени български вина, разкриване на нови възможности за обучение и подготовка у нас на монголски специалисти, участие на български фирми в търгове по изпълнението на инфраструктурни проекти в Монголия и други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във