Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Бюрокрацията и корупцията продължават да мъчат бизнеса

Все повече български работодатели оценяват държавните финанси като стабилни, показва проучване на Българската търговско-промишлена палата, проведено сред членовете й. Позитивни оценки за икономическата стабилност са поставили 83% от анкетираните, докато година по-рано процентът им е бил едва 35.

Според българските фирми най-добри условия за правене на бизнес и за привличане на инвестиции у нас създават ниските ставки на корпоративните и подоходните данъци. С това обаче похвалите се изчерпват. Най-негативни оценки получава съдебната система - само под една пета от мениджърите, участвали в проучването, са доволни от нея. 

Бизнесът изтъква също така, че честите промени в законите и в наредбите, създаването на нови правила и корупцията в обществените поръчки са сред най-големите пречки за неговото развитие. Проблем е и постоянното изискване да се представят всевъзможни документи на хартиен носител с печат, които дублират електронни документи. Недоволство поражда и неспазването на сроковете за отговор от институциите.

Допълнителни затруднения на фирмите създава бюрокрацията около издаването на разрешителни за строеж, затрудненото присъединяване към електроразпределителната и ВиК мрежи и др.

Множество негативни оценки предизвиква и образованието. Сред работодателите почти не се срещат такива, които да не изпитват затруднения при намирането на кадри.

Членовете на търговско-промишлената палата са на мнение, че инвестициите в страната ще се увеличат, когато стане факт електронното правителство, а образованието подготвя достатъчно от необходимите кадри за бизнеса. За привличане на повече инвестиции би повлияло и приемането на мерки за данъчни преференции и прилагането на по-ниски осигуровки. Освен всичко изброено ръководителите на компании виждат необходимост от промяна на средата в посока на повече конкуренция, включително и по-сериозна работа на държавните контролни органи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във