Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Бюджетът за тази година в община Шумен е в размер на 103 614 748 лева

Бюджетът за 2022 г. е първият в общината, съставен, приет и изпълняван в условията на сложна вътрешно-икономическа и непредвидима външно-политическа обстановка. Това коментира заместник-кметът по бюджет и финанси в община Шумен Татяна Костова, цитирана от пресцентъра на местната власт.

Липсата на приет и обнародван до края на миналата година Закон за държавния бюджет, продължаващата вече две години извънредна епидемична обстановка, кризата с ръста на цените на енергоносителите и материалите, както и последствията от военните действия в Украйна поставиха множество неизвестни, които трябваше да бъдат предвидени, за да се осигурят  достатъчно резерви и буфери за по-гъвкави решения при публичните услуги. Заедно с това Татяна Костова тя открои някои от новите моменти в бюджета за 2022 година. От 1 април отпадат местните такси за детските градини и ясли. За строителство, озеленяване и екология са предвидени малко над 27 млн. от местните приходи в общинския бюджет. Общо 2 000 000 лв. са заделени за съфинансиране и временни безлихвени заеми по европроекти от новия програмен период. Планиран е резерв от 100 000 лева и допълнително още 200 000 лева, които ще бъдат използвани за разходи за бежанци от Украйна, които биха поискали да бъдат настанени в кризисния център на общината.

Въпреки трудната ситуация общината продължава да изпълнява и през тази година проекти, които вече сме стартирали, отбелязва кметът Любомир Христов. Те са на обща стойност 16.3 млн. лева. Сред тях е и довеждаща инфраструктура  до Индустриалния парк. 

Макрорамката на бюджета за тази година е в размер на 103 614 748 лева. Очакваните приходи с държавен характер са в размер на 68 371 710 лв., а тези с местен характер - 35 243 038 лв., отбелязват от общината Разходите за делегираните от държавата дейности заедно с общинското дофинансиране са 69 220 383 лв., за местни дейности - 34 394 365 лева. Най-много са средствата за образование - 48 400 155 лева. Значително е увеличението на парите за социално подпомагане и грижи, което е с близо 2 млн. повече в сравнение с миналата година. Собствените средства за строителство, озеленяване и екология са 17 166 000 лв., като най-много са за дейности по чистотата. Освен тях общината ще използва и средства от дългосрочния инвестиционен заем за ремонт на улици и междублокови пространства в града и селата, който е в размер на 20 000 000 лева.

През тази година за делегираните от държавата дейности в сферата на културата са заложени 3 865 326 лв., които включват финансиране на регионалния исторически музей, регионалната библиотека, художествената галерия и читалищата в общината. Субсидията за култура е с ръст от 7.11%  спрямо 2021-а. Още 2 457 310 лв. от местните приходи в общинския бюджет са предвидени за дейности в сферата на културата и спорта.

Чрез външно финансиране през тази година се очаква да бъдат реализирани проекти на обща стойност над 21 млн. лева. Средствата са предоставени на общината от държавата и от европейските фондове.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във