Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БЮДЖЕТНА ДИСЦИПЛИНА ЩЕ ИМА ПРИ НОВ ЗАКОН

Парламентарната Комисия по бюджет и финанси одобри годишните отчети на Сметната палата за периода 1997-2000 година. В решението си обаче депутатите включиха текст, според който държавният контролен орган трябва да представи подробен доклад за наложените санкции на нарушителите. Народните представители се обединиха около идеята, че проверките на Сметната палата трябва да станат прозрачни и да се оповестява действителният брой на наказаните за случаите незаконни действия. Това означава да се прекрати досегашната практика да се отчита колко от случаите към какви други инстанции са препратени за търсене на съдебна отговорност. Отчетът на Сметната палата за наложените санкции на нарушителите трябва да бъде представен на Комисията по бюджет и финанси заедно с проекто-закона за дейността на контролния орган. Той вече е изготвен, но все още не е уточнено кога ще се разглежда. Темата за липса на закононарушители поде Георги Пирински, заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси. Повод за това бяха констатациите в отчетите на Сметната палата за четирите години направено, представени от доц. Георги Николов. Те се свеждат до недобро управление на бюджетни средства. Конкретно това са направени неефективни и нецелесъобразни разходи, изграждане на административни структури с неизяснени функции и задачи, при които са се дублирали дейности, както и допуснати нарушения при възлагането на обществени поръчки. По вече установена традиция шефът на Сметната палата представи броя на нарушенията и инстанциите, към които отделните случаи са насочени - Министерство на финансите, областни управители и общински съвети. От тях се очаква да предприемат съответните действия.Макар че с всяка изминала година се отчита подобряване на бюджетната дисциплина в общините, те продължават да са най-големите нарушители при разходването на средства от хазната. Свободата, която им беше дадена при изготвяне на местните бюджети и харченето им, доведе до хроничен недостиг на парични средства в тях. Общините свикнаха да получават субсидии от Министерство на финансите в края на всяка година, което пък ги приучи да разчитат на държавата и много преди новата година да тръбят, че не са в състояние да правят социални плащания, коментира Муравей Радев, заместник-председател на Комисията.Наличието на констатирани нарушения, които се повтарят и във всеки един от четирите годишни отчета показва, че те могат да се преодолеят само чрез законодателни промени, коментира доц. Георги Николов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във