Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БИТКА ЗА 3 МЛН. ПУШАЧИ

Булгартабак Холдинг - един от последните държавни мастодонти, отново е пуснат по приватизационната пързалка. За разлика от досегашните опити, този път е възможно холдингът най-накрая да бъде раздържавен. И то без поредния скандал. Друг е въпросът ще иска ли някой да купи дружество, което ще бъде хвърлено безмилостно в дълбоките води на конкуренцията още през септември - октомври тази година. Най-вероятно тогава ще бъдат отменени фиксираните цени на цигарите в България и ще се премине към регистрационен режим. Така всеки производител ще може свободно да поставя цена на произвежданите и внасяните у нас цигари. Следващият удар върху Булгартабак Холдинг малко по-късно ще бъде отпадането на защитните вносни мита за тютюневите изделия, произвеждани в Европейския съюз, ако членството ни в ЕС се случи по утвърдения засега график. Това също ще доведе до сериозен спад в цените на вносните цигари.
Извън тези особености интересът към Булгартабак Холдинг и към дружествата от системата му продължава да е голям. В България почти половината население - към 3 млн. души - са активни пушачи. Холдингът държи около 90% от този пазар, а останалата част е разпределена между чуждестранните марки, които се продават легално у нас, и контрабандния внос. Средното количество, което изпушва всеки българин, е около 10 цигари на ден, което означава, че над 3 млн. пушачи у нас гълтат за една година 547 млн. кутии цигари. На базата на тази груба сметка българският цигарен пазар се оценява на сумата около 1 млрд. лева.
Преди да се стигне до продажбата на Булгартабак Холдинг, той трябва да се преструктурира. Очаква се до края на годината да бъдат продадени всички тютюнопреработвателни предприятия и фабриката за производство на опаковки Пловдив Юри Гагарин - БТ. На фондовата борса първо ще бъдат пуснати за продажба 80.57% от пловдивското дружество. Засега раздържавяването през БФБ-София се очертава като най-добрия вариант, защото гарантира максимален финансов ефект. Няма процедурни и технически пречки, които биха ограничили достъпа на потенциалните инвеститори до активите на това дружество, и се предполага, че този факт ще доведе до увеличаване на броя на заинтересованите лица, а заради кратките срокове на осъществяване на публичното предлагане, малко вероятно е да се стигне до корупция в процеса на продажбата му.
Въпреки това пласирането на акциите на завода за опаковки чрез борсата също има известни недостатъци в сравнение с конкурсната процедура. При този тип продажба новият собственик няма да е задължен да изпълнява инвестиционни или социални изисквания. Наред с това предприятието запазва господстващата си позиция на единствен производител на такива артикули (филтри и кутии), което дава възможност на новия собственик на Пловдив Юри Гагарин - БТ от позицията на частен пазарен субект да може да предлага цени на цигарените опаковки и филтрите, които невинаги са пазарно мотивирани.
Тютюнопреработвателните компании ще се продават през борсата чрез конкурс или ще бъдат обявени в ликвидация.
Според запознати интерес към преработвателните дружества ще проявят предимно български фирми, които се надяват да станат доставчици на преработен тютюн на дружествата от системата на Булгартабак Холдинг. Възможно е обаче да се появят и чуждестранни инвеститори от региона, привлечени от евтината работна ръка в страната, които да доставят суровина освен на българските цигарени фабрики и на тези в околните държави. Очаква се продажбата или евентуалното обявяване в ликвидация на преработвателните дружества да приключи до края годината.
Все още е трудно да се каже колко пари ще влязат в касата на холдинга и колко предприятия ще бъдат заличени от търговските регистри. Това ще зависи от стратегията на консултанта - консорциум между адвокатско дружество Събев и съдружници, Еврофинанс АД и Балканска консултантска компания ООД, както и от заинтересоваността на инвеститорите.
След продажбата на първата група предприятия в структурата на холдинга ще останат само най-апетитните дружества - цигарените фабрики в Благоевград, София, Пловдив и Стара Загора и манипулационната в Плевен. Любопитно е кой какво ще купи оттам, тъй като повечето мултинационални компании вече се сдобиха с фабрики в страните от региона. Бритиш Американ Тобако например, която при последната приватизационна процедура през 2004 г. беше кандидат за българския холдинг, вече притежава заводи в Сърбия, Чехия, Румъния и Турция. Реетсма пък притежава завод в Македония. Ако някое от тези дружества все пак прояви интерес, не е изключено той да е мотивиран от желанието да бъде елиминирана конкуренцията от България чрез затваряне на предприятията.
Единствената мултинационална компания, която досега няма предприятия в региона, е британската Галахър груп, която притежава и Аустриа Тобако. Евентуалният й интерес към българските цигарени заводи би бил логичен, тъй като чрез придобиването на Булгартабак Холдинг дружеството може да установи трайно присъствие в региона на Балканите. Според някои източници обаче тъкмо тази компания досега не е давала знак, че я вълнува приватизацията на холдинга. Интерес към цигарената индустрия у нас проявяват предимно регионални и финансови инвеститори. Това означава, че при евентуална продажба на холдинга ще има и последваща препродажба с цел да се реализира печалба.
Стратегията за приватизацията на Булгартабак Холдинг вероятно ще бъде готова в края на август - началото на септември. Какъв вариант на раздържавяване ще бъде предпочетен, все още не е ясно. Но ако продажбата на дружествата от холдинга през борсата даде добри резултати, няма да е учудващо тази схема да се приложи и спрямо преструктурираната компания майка. Така поне със сигурност управляващите ще дадат тласък на капиталовия пазар в страната, като същевременно ще се опазят от дълги съдебни процедури, които съпътстват почти всички приватизационни сделки у нас.

ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ
Булгартабак Холдинг АД отчете нетна консолидирана печалба за първото тримесечие на 2006 г. от 54 хил. лв. в сравнение с 6.315 млн. лв. за същия период на миналата година. Нетните приходи от продажби са намалели с 22% - до 64.49 млн. лв., спрямо 82.833 млн. лв. през 2005 г., а приходите от продажби на продукция с 32% - до 51.7 млн. лева. Разходите по икономически елементи са паднали до 61.918 млн. лв. (от 70.995 млн. лв.) за първото тримесечие на миналата година. Финансовите разходи са намалели до 2.185 млн. лв. спрямо 2.891 млн. година по-рано, като разходите за лихви са нараснали от 696 хил. на 860 хил. лева В края на март задълженията на дружеството са били 232.3 млн. лв., като само данъчните надхвърлят 93 млн. лв., по банкови заеми са близо 46 млн. лв., а към клиенти и доставчици - 25.5 млн. лева. Основният капитал на Булгартабак Холдинг е 7.367 млн. лв., а собственият към 31 март е 366.662 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във