Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БИТЕКС ВЛИЗА В БИЗНЕСА С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Дружеството Български информационни технологии (по-известно като Битекс) се кани да инвестира в недвижими имоти. Това намерение на мениджмънта му ще обсъдят неговите акционери на общото си събрание на 9 септември. Средствата за покупка на имоти ще бъдат набрани чрез увеличаване на капитала на дружеството с 20 млн. лева. Вече има инвеститори, които са готови да запишат книжа от новата емисия. Това са предимно гръцки компании. В момента Български информационни технологии се занимава с доставка на ИНТЕРНЕТ, карти за телефонни разговори и разработка на софтуер. Според един от членовете на съвета на директорите на компанията - Христос Мурутис, тя губи от IT бизнеса за полугодието на тази година 258 хил. лева. За сравнение - за същия период на миналата година негативният финансов резултат е бил 116 хил. лв., показва предаденият на БФБ-София неконсолидиран отчет на дружеството за първото шестмесечие на тази година. Отделно то е натрупало загуба за предишни периоди от 2 млн. лв. и неразпределена печалба от 7 хил. лева. Дългосрочните задължения на Битекс са само към свързани предприятия и са в размер на 210 хил. лева. Краткосрочните му дългове са на стойност от 532 хил. лева. Приходите от дейността му намаляват от 532 хил. на 465 хил. лв., а разходите му са се увеличили от 648 хил. на 723 хил. лева. Български информационни технологии АД е учредено през 1996 г., а през 2003 г. става публично. Капиталът му е 2.9 млн. лева. От 2001 г. работи непрекъснато на загуба. Гръцкото дружество Виводи Телекомуникейшънс (Vivodi Telecommunications S.A.) дори е подало молба за обявяване на Български информационни технологии в несъстоятелност. Тя ще бъде разгледана от Софийския градски съд на 26 октомври. Гръцкото дружество претендира за сумата от 55 хил. евро, която Битекс му дължи по предоставен кредит. Български информационни технологии АД се управлява от Христос Мурутис, Деян Динев и Михаил Драматинос. Негов мажоритарен собственик с дял от 87% е гръцката Промота Елас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във