Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БИТЕКС ПРАВИ ПРЕМИЕРА НА БОРСАТА

За първи път откакто през 1991 г. бе възобновен капиталовият пазар в България, фондовата борса изпълни своето предназначение - да привлича свободните средства на инвеститорите и да ги насочва към българските дружества. Миналата седмица Български информационни технологии (известна като БИТЕКС) предложи за първична публична продажба на борсата 5 на сто от своите книжа. БИТЕКС е четвъртото дружество (след Метрон - Пролеша, Промота България и Промота Аеропарк), което излиза на фондовия пазар по собствена инициатива и първото, което предложи книжата си по този начин. Появата на частни компании от който и да е бранш на борсата е доста рядко явление в България. По-голяма част от дружествата, вписани в публичния регистър, са попаднали там вследствие на масовата приватизация. Сред тях има много, които са в несъстоятелност или са с влошено финансово състояние. Това обяснява и защо броят на активно търгуваните компании на фондовата борса е малък. Досега тържището бе използвано за увеличаване на капитала на вече регистрирани на нея компании. Петпроцентният дял от капитала на БИТЕКС бе продаден на два аукциона, които се проведоха на 12 и 15 декември. Посредник бе Улпия секюритиз, която купи за свои клиенти 93.21 на сто от предложените книжа. Средната цена за акция - 1.86 лв. (при минимална цена от 1 лев), послужи и за първа котировка на дружеството на сегмент С на официалния борсов пазар. Изискванията, които една компания трябва да покрие, за да присъства на него, са две: минимум 5 на сто от капитала й да се разменят публично и да има най-малко 10 акционери. Български информационни технологии се търгува на този сегмент от 12 декември, но за да остане на него, й предстои в шестмесечен срок да покрие и второто условие. Според представител на посредника, осъществил първичното предлагане, акционерите на дружеството със сигурност вече са повече от десет. Очаква се по този начин на борсата да бъдат изтъргувани още 10% от капитала на Български информационни технологии. Според някои брокери първичното предлагане е направено, за да се определи цената, на която ще започне търговията с акциите на публичната компания. Други пък смятат, че първичната публична продажба на книжа на Български информационни технологии е осъществена само за да бъде допусната до официалния пазар на фондовия пазар. За трети по този начин дружеството е получило възможност да си набави допълнителни безлихвени средства, които да вложи в своята дейност. Всички обаче са единодушни, че подобна продажба на акции се прави за първи път в България и ще има определящо значение за развитието на фондовия пазар, тъй като го среща лице в лице с реалната икономика. Но не всички брокери споделят този ентусиазъм. Някои изразиха мнение, че продадените 5% изглеждат смешни и не става дума за реално първично публично предлагане. БИТЕКС е първата високотехнологична компания, която се търгува на фондовия пазар. Тя бе вписана в публичния регистър от Комисията за финансов надзор на 26 ноември. Емисията на дружеството е в размер 2.9 млн. акции на стойност от 1 лев. Мажоритарен собственик на компанията с дял от 92% е гръцката Промота Хелас. Останалите 8 на сто са разпределени между управителите на фирмата. Предложеният пакет за първично предлагане от 5 на сто е бил на гръцкото дружество. През лятото на тази година в публичния регистър бяха вписани още две български компании, собственост на фирмата от южната ни съседка - Промота България и Промота Аеропарк. Български информационни технологии е създадена през 1996 година. Тя се занимава с внос и износ на софтуер, хардуер и комуникационна техника. Тя предоставя също консултантски и информационни услуги. Дружеството е приключило деветмесечието със загуба от 279 хил. лв., докато приходите му от дейността му за същия период са 945 хил. лева. Очаква се компанията да изпрати 2003 г. със загуба от 1.2 млн. лв. и да реализира оборот от около 5 млн. лева. Гръцкият й собственик Промота Хелас държи 80 на сто от пазара на информационните технологии в Гърция и е третата по големина компания от бранша в Европейския съюз. Годишният й оборот достига 30 млн. евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във