Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БИОВЕТ КУПУВА МОЩНОСТИ В РАЗГРАД И МАКЕДОНИЯ

Печалбата на Биовет - Пещера, от януари до края на март е 453 хил. лв., за разлика от същия период на миналата година, когато е била 809 хил. лева. Приходите от продажби също са намалели - от 13.3 млн. на 12.6 млн. лева. Дружеството работи предимно за износ, като продукцията му е позната в над 60 страни. Общите приходи от дейността на Биовет обаче са 14.4 млн. лв. и са с 500 хил. лв. повече от първото тримесечие на 2004-а. Това се дължи най-вече на приходите от финансирания и на положителните разлики от промяната във валутните курсове. Компанията притежава дълготрайни активи с балансова стойност от 50.1 млн. лв., има заделени като резерви близо 50 млн. лв., а неразпределената й печалба от минали години е 2.6 млн. лева. На 15 ноември миналата година дружеството е сключило договор с БУЛБАНК за кредит от 9.5 млн. евро. Той е за закупуване, монтиране и пускане в действие на съоръжение за производство на електроенергия и водна пара на територията на Биовет. Към 31 март от него са усвоени 2.9 млн. евро.Според представители на Биовет пред приключване са преговорите за закупуване на мощностите в завода на Актавис в Разград за производството на активни субстанции (използвани предимно във ветеринарната медицина). В същия завод Актавис ще продължи да прави само антибиотици. В най-скоро време Биовет ще стане собственик и на малък цех на Актавис в Македония, като е много вероятно двете продажби да се осъществят по едно и също време.Предприятието в Пещера се занимава с производство и търговия на ветеринарни продукти и на лекарствени средства за хуманната медицина. Към 31 март в него са работили 1023 души. Мажоритарен собственик на Биовет е Българска фармацевтична компания, която от своя страна е в ръцете на Напредък Холдинг.

Facebook logo
Бъдете с нас и във