Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Биоотпадъците са почти една трета от всички рециклирани отпадъци

За да се постигне кръгова икономика, трябва да се предприемат редица мерки много преди фазата на образуването на отпадъците. В тази посока е и предложеният от ЕК мини пакет „Кръгова икономика“, от който се откроява дългоочакваната Стратегия за пластмасите. Това каза днес зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков при откриването на 14-ия международен форум за екология, управление на отпадъци, интелигентни градове и енергийна ефективност в София.  На събитието присъстваха Йоана Христова – зам.-кмет на Столична община по „Зелена система, екология и земеползване”, Дидие Кулон – генерален директор на Международния хладилен институт, и Алберто Труеба – посланик на Аржентина в България.

През 2016 г. страната ни бележи поредна година на плавен ръст на дела на рециклирането на битовите отпадъци. Постигнати са почти 32% общо рециклиране, като за втора година се наблюдава осезаем дял на рециклираните биоотпадъци. Те представляват около 1/3 от всички рециклирани отпадъци в страната.

"През следващите две години в правителствената програма е заложено разработването на Национална стратегия за кръгова икономика, която да подчертае политики и активни мерки, които да се предприемат на национално ниво, за да се отговори по най-добрия начин на съвременните предизвикателства. В настоящия програмен период до 2020 г. усилията ни са насочени към доизграждане на инфраструктурата за управление на отпадъците, с приоритет на системите за разделно събиране и третиране на биоразградимите отпадъци", обясни Красимир Живков. 

През 2017 г. се водеха активни преговори между държавите членки, ЕК и ЕП, които доведоха до заключително политическо споразумение по законодателния проект „Кръгова икономика“. Промяната в рамковото законодателство по отпадъци е една от най-важните и първостепенни крачки в прехода към кръгова икономика на ЕС. Заложени са нови по-сериозни мерки с акцент върху предотвратяването на отпадъците и повторната употреба на продуктите. Въведоха се и нови унифицирани изисквания към системите за разширена отговорност на производителя и по-високи изисквания към разделното събиране на отпадъци като източник на суровина за преработващата индустрия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във