Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Био стопани получиха още над 2,7 млн. лева субсидии

Още над 2.7 млн. лева субсидии са получили био стопаните от ДФ „Земеделие“, съобщиха от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

Плащане са получили всички земеделски стопани, за които е предоставена информация за корекция на данни в Електронния регистър на биологичните производители, поддържан от МЗХГ.

От Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони са осигурени 75% от средствата, а останалите 25% - от националния бюджет.

Подпомагането по мярката е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват биологични дейности, а ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите, са регламентирани в Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от 2014-2020 г.

С това плащане общо изплатената сума по мярката за Кампания 2019 станава 41,5 млн.лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във