Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БИКОВЕТЕ ПОКАЗАХА РОГА

През изминалата седмица на борсата наблюдавахме елементи на консолидация с лек превес на биковете. Повечето основни позиции намериха устойчиви нива на подкрепа и някои от тях дори показаха потенциал за последващ растеж. Двата борсови индекса отбелязаха минимално повишение, което обаче напълно съответстваше на пазарните нагласи. Спокойна търговия наблюдавахме при акциите на БТК, които, за разлика от седмица по-рано, се укротиха при ниски до средни изтъргувани обеми на нивата около 10.40 лева.
Такива бяха и обемите при преобладаващата част от представителите на финансовия сектор. Централна кооперативна банка намери подкрепа при 6.25 лв. и потегли нагоре към нивата непосредствено под 6.50 лева. Далеч по-оптимистично погледнаха инвеститорите на ДЗИ Банк. Книжата на трезора поскъпнаха толкова ударно, колкото и поевтиняха две седмици по-рано. След като намериха подкрепа около 4.15 лв., акциите на финансовата институция поскъпнаха с около 8% до 4.48 лв. при сравнително ниски обеми.
От представителите на туристическия сектор по-активно се търгуваха книжата на к.к. Албена. Черноморската перла поскъпна с около 1% до 77 лв. за акция при сравнително високи обеми. Представителите на химическия отрасъл отбелязаха известен ръст, макар и при ниски изтъргувани обеми. Книжата на Неохим поскъпнаха с около 4% до 42 лв. за дял, а тези на Оргахим - до 77.50 лв. за дял. Седмицата беше противоречива за акционерите на Кремиковци. След като акциите на металургичния комбинат отбелязаха ръст до нивата непосредствено под 18 лв., излезе дългоочакваният финансов отчет за 2005 г. и охлади страстите. Макар да беше споменавана неколкократно в медиите загубата от 150 млн. лв., изненада неколцина инвеститори, които побързаха да продават акциите си и това предизвика спад от 1 до 17 лв. за дял.
Поевтиняване наблюдавахме и при книжата на ДЗИ. Акциите на застрахователя загубиха около 5% от стойността си и стигнаха нивата непосредствено над 85 лева. Част от причината за спада е изтеклият срок, в който акциите се търгуваха с дивидент от 1.49 лв. за дял. Макар и доста скромен дивидент от 0.6 ст. за акция ще раздава на акционерите си Петрол АД. Общото събрание на дружеството реши още да се продадат участията в дъщерните компании, които не са пряко свързани с дейността дистрибуция на горива, като от продажбата се очакват приходи от около 55 млн. лева. Решенията на акционерите слабо оказаха влияние върху цената на Петрол АД. Тя се покачи с около 1.5% до 3.35 лв. за дял.
Холдингите преживяха седмица на консолидация. Повечето от бившите приватизационни фондове запазиха нивата си от понеделник при стабилни обеми. Индустриален Холдинг България се търгуваше около 4.21 лв., а Синергон Холдинг - около 5.70 лв. за дял. Доверие ОХ намери силна подкрепа около 3 лв. за акция и дори на моменти графиката чертаеше възходящи пикове. Подобни скокове до 14 лв. за дял правеха и акциите на Албена инвест холдинг, които традиционно имаха множество обожатели. Един от най-големите му акционери - к.к. Албена, явно също има аспирации към холдинга, щом на 30 май увеличи дела си с 0.2124% до 45.12 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във