Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Безвъзмездна финансова помощ до 60 милиона лева за общински проекти

Управляващият орган на оперативната програма „Региони в растеж" 2014-2020 с ръководител зам.-регионалния министър Деница Николова ще може да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до 60 милиона лева над бюджета за устойчиво и интегрирано градско развитие.

Правителството позволи на управляващите програмата да сключват договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти в размер до 60 милиона лева над определения бюджет, за да се постигне максимална усвояемост на средствата към края на програмния период.

Със средствата ще бъде осигурено финансиране на общински проекти, които да подпомогнат балансираното териториално развитие в страната чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в населените места.Наддоговорените средства ще бъдат осигурени от наложени финансови корекции, от спестен ресурс след проведени обществени поръчки и неверифицирани разходи по сключени договори.

Оценката и одобрението на проектите, сключването на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, изплащането на помощта, мониторингът и верифицирането на разходите, както и сертифицирането на разходите по наддоговорените проекти ще се извършват в съответствие с правилата, условията и контролните механизми за одобряване па проект/разход и поддържане на отчетност (включително счетоводна отчетност) по оперативната програма.

Facebook logo
Бъдете с нас и във