Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Безработицата остава 7.9%

През ноември равнището на регистрираната безработица остава без промяна спрямо октомври - 7.9%, съобщиха от Агенцията по заетостта. За сравнение, същият месец на миналата година равнището на безработица е било 9.9 на сто.

През единадесетия месец на годината в бюрата по труда са регистрирани 257 980 безработни лица. Спрямо същия период на 2015 г. това е значителен спад - с 66 080 души, а на месечна база понижението е с 243 души.

На работа през ноември 2016-та са постъпили 21 443 безработни лица, от които 15 931 на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 5 512 безработни. От тях 4 870 лица са започнали работа по програми и мерки за насърчаване на заетостта. По схеми на оперативната програма за човешките ресурси на работа са постъпили 634 безработни.

През единадесетия месец на годината в бюрата по труда са заявени 11 808 свободни работни места. От тях частният сектор е обявил 8 690 или 73.6% от всички заявени свободни работни места през месеца.

Най-голямо търсене на работна сила от частния сектор се регистрира в преработващата промишленост - 4 109, търговията - 2 132, административните и спомагателните дейности- 868, хотелиерството и ресторантьорството - 702, транспорта, складирането и пощите - 556, държавното управление - 478, образованието - 458, операциите с недвижими имоти - 417, строителството - 391, селското, горското и рибното стопанство - 321 и финансовите и застрахователните дейности - 305. В сравнение с ноември 2015-та броят на заявените свободни работни места нараства с 2 072.

Facebook logo
Бъдете с нас и във