Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Безопасният път Русе - Велико Търново ще струва 1.7 млрд. лева

Такива са делниците и празниците по шосето Русе - Бяла. И то не от вчера и онзи ден, а от близо седем десетилетия. И по-точно - от 1954 г., когато русенският "Дунав мост" бе пуснат в редовна експлоатация и двупосочните кервани от тирове потеглиха....

„На пътя животът е с предимство!“ Под този слоган от години се провеждат куп мероприятия срещу войната по пътищата, но въпреки това съобщенията за нови и все по-тежки катастрофи постоянно ни заливат.  От десетилетия едни от най-натоварените участъци от републиканската пътна мрежа - Ботевград-Видин и Русе-Велико Търново носят определението „Път на смъртта“. Държавата обаче десетилетия наред не направи нищо, за да промени положението. Превръщането на първата отсечка във високоскоростен път започна едва наскоро, докато първата копка на другата високоскоростна артерия все още тъне в необозримото бъдеще...

 

Няма нужда да се връщаме назад във времето, тъй като инцидентите по „Пътя на смъртта“ Русе - Бяла - Велико Търново наистина са всекидневие. На 15 август тежка катастрофа с двама загинали в района на паркинга „Мидата“ край с. Тръстеник затвори задълго отсечката Русе - Бяла, а огромният трафик от Румъния към Гърция, Македония и Турция бе пренасочен през с. Иваново и гр. Две могили. Няколко дни по-късно, на 21 август, нова тежка катастрофа пак затвори шосето Русе – Бяла за няколко часа, този път - още на изхода на областния град.

Тези кървави инциденти

не останаха без политически отзвук.

Най-бързо реагира парламентарната група на „Демократична България“ в 46-ото народно събрание.

На 25 август депутатът Стефан Тафров в декларация от парламентарната трибуна призова: „Отдавна е ясно, че единственият начин да се ограничи необичайно високата смъртност на този път е да се построи магистрала Русе – Велико Търново.  ДБ настоява да се ускори проектирането и строежът на бъдещата магистрала“.

Малко след това, на 5 септември, 34-годишна жена пострада сериозно при нова катастрофа между при великотърновското с. Поликраище. И отново първокласният път задълго остана затворен, и отново тежкият трафик бе пренасочен по обходен маршрут през селата Ресен и Никюп. Така че въпросите "На какъв етап е изграждане на автомагистрала (АМ) Русе - Велико Търново?", "Кога ще бъде завършена? и "Колко милиона ще струва?" стават все по-актуални и по-актуални. За отговор на тези и други щекотливи въпроси, "БАНКЕРЪ" се обърна към Агенция „Пътна инфраструктура“, откъдето получихме следната информация:

„Изграждането на АМ „Русе – Велико Търново“ е приоритетен обект за пътната администрация. С построяването ѝ ще се подобри транспортното обслужване на международния и вътрешния трафик, ще се повиши безопасността и транзитът ще бъде изведен извън населените места.

По възлагане на Агенция „Пътна инфраструктура“ е изработен идеен проект за АМ „Русе – Велико Търново“ за 133 км трасе, за което има и Решение по ОВОС № 1-1/2018 на министъра на околната среда и водите.

С цел осигуряване на възможност за етапност при строителството,

обектът е разделен на три участъка,

както следва:

– Русе – Бяла (пресичане с път I-5 „Русе – Бяла“) – 40.24 км.;

– Обход на гр. Бяла (пресичане с път I-3  „Бяла – Плевен“) – 35.4 км.;

– Бяла – В. Търново (пресичане с път I-5 „В. Търново – Габрово“) – 57.2 километра.

За първите два участъка, за които има изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП), в края на 2020 г. е обявена обществена поръчка за инженеринг (изработване на технически проект и строителство) в две обособени позиции:

- ОП № 1: Участък „Русе – Бяла“ от км 0+400 до км 40+640;

- ОП № 2: „Обход на гр. Бяла“ от км 40+640 до км 76+040.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е

общо 982.740 млн. лв. без ДДС,

от които 536.391 млн. лв. са за първия участък, а 446.349 млн. лв. – за втория. Срокът за изпълнение за ОП № 1 е 2120 календарни дни; за ОП № 2 – 1810 календарни дни. Към момента тръжната комисия извършва оценка на техническите предложения на участниците в процедурата.

Ако договорите за проектиране и строителство се подпишат през първото тримесечие на 2022 г., се очаква строителството на участъка Русе - Бяла да завърши в края на 2027 г., а на обхода на гр. Бяла – в началото на 2027 година.

АПИ е изготвила тръжната документация за изпълнение на консултантската услуга (строителен надзор) във връзка с проектирането и строителството на двата участъка от АМ „Русе – Велико Търново“ (Русе – Бяла и обхода на гр. Бяла). Тя е предоставена в МРРБ за предварителен контрол. Получени са коментари и забележки, които в момента се отразяват.

Следва изработването на тръжна документация за проектиране, изработване на ПУП – ПП и строителство, както и за строителен надзор и на третия участък „Бяла – Велико Търново“. Предвид дължината на отсечката се планира обществената поръчка да бъде с две обособени позиции.

Прогнозната стойност за изработване на технически проект и строителство за участъка е 555.368 млн. лв. без ДДС по изчисления от 2017 година. При изготвянето на тръжната документация прогнозната стойност ще бъде изчислена по-прецизно. За участъка предстои да бъде възложено изработване на ПУП-ПП.

Проектът за АМ „Русе – Велико Търново“ е предложен за включване в ОП „Транспортна свързаност“ 2021-2027, която

очаква одобрение от Европейската комисия.

След като програмата бъде утвърдена, Управляващият орган ще разработи насоки за кандидатстване за финансиране, въз основа на които ще се определи процентът на финансиране.

Проектът на ПУП-ПП за първите два участъка (Русе – Бяла и обходът на гр. Бяла) се подготвя за внасяне и приемане от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика. След влизането му в сила ще бъде открита и отчуждителната процедура.

Проектът засяга около 5500 дка поземлени имоти – земеделски, горски и урбанизирани територии, частна, общинска и държавна собственост, които се намират в землищата на гр. Мартен, гр. Русе, с. Николово и с. Басарбово (общ. Русе), селата Красен, Божичен, Иваново и Тръстеник (общ. Иваново), гр. Две могили, селата Екзарх Йосиф, Обретеник, Ценово, Белцов, Пиперково и Долна Студена (общ. Ценово), както и гр. Бяла и селата Стърмен, Полско Косово и Пейчиново. Обезщетенията за засегнатите имоти ще бъдат определени от независим лицензиран оценител“, категорични са в отговора си от АПИ.

След преизчисляването на стойността на участъка Бяла – Велико Търново се очаква

цената на цялата магистрала да набъбне до 1.7 млрд. лв. без ДДС.

Сума, която без помощта на Брюксел няма как да бъде осигурена.

„Запознати сме с трасето на бъдещата магистрала. Бяха проведени публични обсъждания и всички въпроси са решени. Още в началото на обсъжданията само настоях в проекта да се предвиди възможност за още една връзка между сегашната пътна мрежа и бъдещата магистрала, което беше прието. Става въпрос за изграждане на още едно съоръжение, т. нар. от пътните инженери „тромпет“, на около 800 м от жп прелеза на гара Бяла в посока с. Ценово. Сега само чакаме с нетърпение да започне строителството на магистралата“, сподели с „БАНКЕРЪ" кметът на гр. Бяла Димитър Славов.

Същото чакат с нетърпение и жителите на всички населени места, намиращи се по 133-километрово трасе на бъдещата автомагистрала Русе – Велико Търново.

 

Белчо Цанев

Facebook logo
Бъдете с нас и във