Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БЕЗХАБЕРИЕТО В БДЖ МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ ПАГУБНО

В българските железници цари пълна дезинформация. Оказва се, че не е извършен икономически анализ на поделенията на БДЖ, които са общо 57. Това стана ясно от изявлението на министър Пламен Петров на пресконференция в Министерството на транспорта и съобщенията на 27 август, когато той представи своите заместници. Не знаем каква е себестойността на продуктите или услугите на 57-те единици, които съставляват БДЖ. Примерно, ако трябва да се извърши някакъв ремонт, ние не знаем точно какво струва той, уточни още транспортният министър.
Това звучи доста странно, при положение че от пет години тече оздравителна програма за железниците и към БДЖ са насочили поглед не само нашите управници, но и международни експерти от Световната банка, които следят за изпълнението на кредитното споразумение по проекта Оздравяване на железниците за 95 млн. долара, сключено с банката през 1996 година. От средствата досега са усвоени над 80 процента. Срокът на споразумението с кредитната институция беше продължаван на два пъти, а финансово-оздравителния план - актуализиран. За началото на следващата година е планирано функционалното разделяне на жп компанията на отделни дружества за превозната дейност и за изграждане и поддържане на инфраструктурата, което означава и счетоводно отделяне на различните дейности на БДЖ и прекратяване на традицията загубите от пътнически превози да се покриват чрез приходите от товарни превози, както и от субсидии. По думите на министър Петров разделянето може да се окаже пагубно за БДЖ, ако дотогава не се извърши обстоен финансово-икономически анализ. При едно разделяне не можем да направим преценка как ще функционира инфраструктурата, какви тарифи точно ще се таксуват, как ще се справи превозвачът и на каква конкуренция би издържал, коментира той.
Краят на август беше срокът, в който транспортното ведомство трябваше да изпрати на Световната банка доклад за финансовите резултати на БДЖ към края на второто тримесечие. До 30 септември пък трябва да бъдат подготвени финансовите прогнози за работата на железниците ни до края на 2005 година. Министър Пламен Петров подчерта, че трябва да се спазват ангажиментите, поети към Световната банка и към Европейския съюз. Не бива да отлагаме тези срокове, друг е въпросът дали ще се справим. Досега нещата са написани, но реално не са направени, допълни със съжаление той.
За шестмесечието компанията е напрупала загуби за 24 млн. лв., при планирани 34 млн. лв. за цялата година. Субсидията за монополиста от държавния бюджет възлиза на 60 млн. лева. За миналата година загубата на БДЖ беше 87 млн. лв., при заложени 34 млн. лева. Съгласуваните със Световната банка мерки за намаляване на загубата предвиждат покачване на цените на превозите, подобряване на управлението на активите на жп компанията и съкращаване на персонала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във