Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Без масово натравяне завърши летния туристически сезон, похвали се БАБХ

Без нито едно масово хранително отравяне приключи летния сезон, въпреки сериозно увеличения брой туристи и рекордно високите температури. Това се похвалиха от Българската агенция за безопасност на храните.

За периода от 02 юни 2017г. до 10 септември 2017г. инспекторите към Областните дирекции по безопасност на храните в градовете Варна, Бургас и Добрич са извършили общо над 4195 проверки, извън текущия официален контрол. Някои проверки бяха съвместно с други държавни институции - Нaционална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи, Регионална здравна инспекция, Комисия за защита на потребителите и други.

В резултат на инспекциите са съставени общо 160 Акта за установяване на административно нарушение и са издадени 369 предписания. Общото количество на възбранените и насочени за унищожаване храни е близо 1 тон - възбранени и бракувани са 429,4 кг месо и месни заготовки. Те са били с изтекъл срок на реализация и без маркировка.

Бракувани са 73 кг млечни продукти с изтекъл срок на реализация и неправилно съхранение. Сред тях са 156 кг термично обработени заготовки без маркировка, 3 кг живи миди без етикет и документи, 97 броя яйца, 20 кг сладолед, 25 кг рибни продукти без етикети и 270 кг орехи без документи за произход и годност.

Инспекторите са затворили 22 обекта. Основните причини са несъответствия в материално-техническата база, неправилно съхранение на храни, съхранение на готови за консумация храни и суровини, незадоволителна хигиена, извършване на дейност без издадено удостоверение за регистрация - лошо хигиенно и техническо състояние в подготвителния сектор на обект за обществено хранене. Един обект на територията на ОДБХ - Бургас е заличен за системни нарушения и неизпълнение на заповед за спиране експлоатацията на обект.

Сред нарушенията са пропуски в записите в Системите за управление на безопасността на храните, съвместното съхранение на различните групи храни, изискващи различен температурен режим на съхранение, пропуски в етикетирането и извършване на неразрешена според удостоверението за регистрация на обекта дейност или обект без регистрация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във