Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Без емоции за мениджърските заплати

Мениджърът е човекът, който води фирмата нагоре... или надолу. В неговите ръце е "сглобяването" на деен екип, формулирането и изпълнението на бизнес задачите във фирмата. И когато успее да намери точната пропорция, и фирмата му и акционерите в нея печелят. В такъв случай те на свой ред са склонни да поощрят всеки от тези, които управляват компанията. У нас все още не се прилага например практиката те да получават пакет от акции от дружеството. Но общото събрание може да гласува освен постоянното, също така и променливо, нулево възнаграждение, в съответствие с показаните резултати.


Не са малко и българските фирми, които имат чуждестранен собственик, който пък си е "внесъл" мениджъри отвън. Често те не вземат по-високи заплати за своя труд у нас от българските си колеги. Всеобща практика у нас е възнагражденията да са само с постоянен (фиксиран) размер, много малко са примерите, когато се предоставят допълнителни възнаграждения въз основа на някакви критерии за постигнати резултати. Съответно, не се прилагат и методи за преценка и заплащане според степента на изпълнението на критериите. Ако сумите са достатъчно високи, всеки директор би се трудил усърдно за тези пари. Но не бива да се забравя и уговорката, че мениджърът може да не е доволен... Засега не се забелязва особена тревога в редиците на акционерите и размерът за възнагражденията остава по-скоро непроменен.


Възнагражденията на членовете на управителните и надзорните съвети на двете ЕРП дружества например, които снабдяват Западна България и столицата с електрически ток - "ЧЕЗ Разпределение" и "ЧЕЗ Електро", се състоят единствено от постоянен компонент, предвиден в индивидуалните им договори за управление. Освен това заплатата на всеки един от тях е в един и същ размер.


Данните от двете компании показват, че отговорността на мениджърите им е оценена почти колкото средната работна заплата у нас (според данните от НСИ в средата на тази година - 802 лв.).


За последното тримесечие на 2013 г. (откогато се е прилага политиката по възнагражденията на дружеството), начислените и изплатените основни суми на директорите в управителния съвет са общо 800 лв. на човек, което представлява 2/12 от годишното им основно възнаграждение в размер на 4800 лв. (определено от акционерите през декември 2012 г.). За същото време на всеки от членовете на надзорния съвет е платено общо по 4694 лв. на човек (2/12 месечно), което прави 28 164 лв. за година.


За същия период основното възнаграждение на заместник-председателя на надзора е общо 5633 лв. месечно - 2/12 от годишната сума, която е 33 797 лева. Председателят на контролния орган съответно е взел общо 6572 лв. при гласувано му годишното основно възнаграждение в размер на 39 430 лева.


За тази година, която не върви особено добре за двете ЕРП дружества - в средата на годината те са на загуба, не се предвиждат промени в тези суми, уточняват от фирмите.


По 67% от капитала в двете компании владее мажоритарният акционер CEZ a.s. (Чехия), а останалите книжа притежават различни миноритарни инвеститори.


Една от най-големите куриерски фирма у нас - "Спиди" АД от София, "пази" честта на българските инвеститори по отношение на размера на възнагражденията на мениджърите си и оценката на постиженията им. Всъщност в нея собственик и изпълнителен директор са едно и също лице - Валери Мектупчиян. Той контролира "Спиди груп" АД, което пък притежава 93.869% от акциите с право на глас на дружеството.


Освен че акционерите получиха пореден паричен дивидент от 1 лв. на акция, те определиха максимално допустимия размер на променливото възнаграждение, което ще бъде изплатено на членовете на съвета на директорите през 2014 г., а именно 300 хил. лв. общо за всички. Уточнява се, че 200 хил. лв. те ще получат на базата на постигнати финансови критерии, и още 100 000 лв. - при изпълнение на други нефинансови показатели. Възможно е това да се промени, след като френската куриерска компания "ГеоПост" влезе в дружеството, като закупи първоначално 25% от капитала на "Спиди" като стратегически инвеститор. Според условията по сделката през 2020 г. ще има опция тя да увеличи дела си до значително мажоритарно участие в дружеството.


  
Съгласно решенията на последното общо събрание на акционерите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД от 12 юни предстои извършването на сплит на акциите на дружеството, като ще се намали номиналната стойност на акциите му от 10 на 1 лв. и едновременно - ще бъдат издадени нови книжа с този номинал, чийто брой ще бъде такъв, че основният капитал на компанията да продължи да бъде 1.928 млн. лв., колкото е и преди гласуваните решения. Новите акции ще се разпределят пропорционално между сегашните акционери на дружеството.В Търговския регистър вече са вписани промените на номиналната стойност и броя акции на "ЧЕЗ Разпределение България" АД. Сега основният капитал на фирмата (който продължава да бъде 1 928 000 лв., колкото беше и преди нея) вече е разделен на 1 928 000 акции с номинал от 1 лв. всяка една (преди промяната те бяха 192 800 акции с номинал от 10 лв. всяка).На 19 август "ЧЕЗ Разпределение България" АД подаде в "Централен депозитар" АД заявление за регистрация на сплит на акциите на дружеството. Докато стане вписването, временно се спира търговията с книжата му на регулирания и на извънрегулирания пазар за периода от 20 до 22 август включително.Очаква се регистрацията на сплита в "Централен депозитар" да бъде извършена на 22 август (петък). При извършването й всеки акционер на дружеството към 21 август ще запази сегашните си акции (чиито номинал се намалява от 10 лв. на 1 лв.) и автоматично ще получи по 9 нови, вече с намаления номинал от 1 лв. за всяка една акция, която е имал досега. Всички акции ще запазят ISIN кода на емисията.При необходимост акционерите ще могат да получат нови депозитарни разписки за акциите по общия ред за това.Заедно с това общото събрание на "ЧЕЗ Разпределение България" АД разпредели като дивидент 48.20 млн. лв., или по 250 лв. на акция. В началото на август дружеството е изплатило общата сума на нетния дивидент между акционерите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във