Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БЕЗ БУКВАРИ НА 15 СЕПТЕМВРИ

Около конкурсите за учебници, обявени от Министерството на образованието, отново се завихря скандал. Процедурата за поръчка на помагалата за децата от първи до трети клас е компрометирана - поставените условия са нереалистични, твърдят от издателските фирми Просвета, Булвест, Анубис, Летера, Бит и техника, Даниела Убенова и Лонгман. Те запознаха писмено просветното министерство с позицията си още преди седмица, но отговор дали ще се променят параметрите на поръчката все още няма. Според издателите има реална опасност учениците да започнат годината без учебници, защото за отпечатването са необходими поне два месеца, а договорите за изработката им все още не са сключени. Причината е във високите изисквания на Министерството на образованието. В конкурсната документация се посочва, че помагалата трябва да са готови и доставени в школата най-късно до 1 септември, което за издателствата е неизпълнима задача. Проблемите обаче не се изчерпват само с това. Фирмите отказват да печатат учебници, докато не се промени наредбата на образователното министерство, с която се определят пределните им цени и възнагражденията на авторите, предварително одобрени от тях.Съгласно наредбата авторите на съдържанието на учебника могат да вземат при първоначалния тираж до 15% от цената. При всяко следващо препечатване процентът е три пъти по-нисък. Възнаграждението на художниците на илюстрациите и оформлението при първоначален тираж е съответно до 5% и до 2% от продажната стойност. Пак според наредбата разходите на издателите не бива да са повече от една четвърт от цената при първо издание и не повече от 5% при всяко следващо. Печалбата им пък не трябва да надвишава десет на сто. Издателите, които не приемат тези параметри, заявяват в протестното си писмо, че наредбата противоречи на пазарните принципи. Становището им е, че вместо да контролира крайната цена, която има значение за потребителите, Министерството на образованието се опитва да определи възнагражденията на съставителите на учебниците. А в някои случаи те не могат да изпълнят изискванията за размера на административните и печатарските си харчове заради малките тиражи на изданията.Съюзът на българските художници от своя страна изтъква, че наредбата противоречи на Закона за авторското право и сродните му права. В него е записано, че съавторите сами определят възнагражденията си, а ако не се разберат за хонорарите си, постъпленията от продажбите се делят поравно. На всичко отгоре, спорната методика ще се прилага не само при конкурсите, обявени от образователното ведомство, но и при продажбите на свободния пазар. Във втория случай задължително е необходимо да се предвиди и 20% отстъпка за търговеца. Скандални, смятат хората от издателския бизнес, са и изискванията за участниците в обществените поръчки. Те се задължават да прилагат оферти от три различни печатници, една от които трябва да е по предложение на МОН. Така на практика министерството ще има решаваща роля при избора на изпълнителя на поръчката и се създава предпоставка за корупция. Чиновниците от просветата обаче не виждат нищо нередно в поставеното условие. Целта била да се въведе механизъм за проучване на пазара на печатните услуги и да се въздейства върху нормата на разход за печат, която да се сведе до минимум. Издателите поставиха ултиматум или министерството да промени наредбата или ще спрат печатането на учебниците. Така и така ще работим на загуба по-добре въобще да не се захващаме, заканиха се преди седмица те. Образователното ведомство вече се е заело с промените в норматива, но натрупаното закъснение е значително, отбелязват от издателствата. Дори печатането на учебниците да започне в близките дни, те няма да стигнат навреме в училищата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във