Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Бетон ще се лее, мила моя майно льо

Въпреки протестите, въпреки законите, въпреки липсата на Общ устройствен план на Царево, в парк Странджа ще се строи! Много ще се строи...

S 250 8fc74c14 e4b7 43e6 97b6 9f3d95c131b3
S 250 79ba2473 1be7 4351 879b 2688ea0b1cb9
S 250 99d6f179 3328 40a6 9a44 2e1c3fc4dd64

Асоциацията на парковете в България ще внесе  два сигнала - до МОСВ и до МРРБ, по повод на  незаконно строителството в местността „Поляните“ край курортното сeлище Синеморец. В момента строителството там е спряно заради  изпълнение на издадената заповед, забраняваща строителни дейности от 15 юни до 1 октомври.

 

Над скалната забележителност, известна като „Корабите“, се строят 3 обекта. А още 3 частни терена са заградени и подготвени за строителство. Това се случва въпреки, че Общият устройствен план на Царево

за пореден път беше върнат за доработване,

а в  крайбрежната местност няма изградена  техническа инфраструктура.

Преди 2 години жители на Синеморец протестираха заради предвиденото в „Доклада за съвместимост“ към Общия устройствен план на Царево 54% увеличение на урбанизираните територии в това населено място.  Хората се възмущаваха най-вече ,защото селото  няма нито пречиствателна станция, нито изградени улици, а се презастроява. Освен това и

плажовете не могат да поемат повече туристи.

Още при  протестите през 2017 г. стана ясно, че следващата крайбрежна зона, предвидена за курортно строителство, е местността „Поляните“.  Тя се намира върху част от красивите скални образувания „Корабите“ и е част както от „Натура 2000“, така и от ПП “Странджа“. Въпреки че и до момента няма влязъл в сила ОУП на Царево, строителството „на парче“ там  продължава. Повечето инвеститори, на които местните жители са продали частните си парцели, са от София. И днес спокойно може да се каже, че Синеморец е луксозният морски квартал на столицата. Вилата, която стана обект на всеобщо неодобрение, също е на софиянец - архитект Добромир Добрев. Тя се изгражда на върха на крайбрежната скала.

Разрешението за строителство е издадено през 2017 година. Теренът е частен, а според местните хора там навремето е имало ниви. Проектът е на площ от 1310 кв. м и предвижда строителството на двуетажна сграда (плътност 30%, височина 7 метра, кинт 0,8 и озеленяване- 50%),

предназначена „изцяло за собствени нужди“.

Според Асоциацията на парковете в България обаче всяка първа копка, направена в местността „Поляните“ край Синеморец, е незаконна. Включително и на одумваната днес вила.

„Първо - този имот на морския бряг попада в зона „А“ според Закона за устройство на Черноморието (ЗУЧК) и е в две защитени зони по „Натура 2000“- за птиците и за хабитатите“, обясни екологът Тома Белев. И набързо маркира останалите причини, заради които събарянето на строежа е задължително.

Разрешението за строеж е незаконосъобразно, защото в района няма изградена техническа инфраструктура - водоснабдяване, канализация, електроснабдяване и улична регулация. "Неща", които според чл.13 от ЗУЧК са абсолютно задължителни.

Едва през април-май 2020 г. Общинският съвет на Царево приема подробните устройствени планове (ПУП) за имотите в местността „Поляните“. Това означава, че през 2017 г., издавайки разрешителното за строеж на вилата,

главният архитект на Царево е нарушил

действащото и по онова време законодателство.

Като параметри, вилата на арх. Добрев надвишава изискванията за строителство в зона „А“, формулирани в Закона за устройство на Черноморието. 

И накрая - строежът на подобни вили е недопустим и според целите на европейските директивите за защита на хабитатите. Най-малко, защото тези цели все още не са "облечени" в български нормативни актове, въпреки че крайният срок изтече... през 2014 година. Така че днес никакво строителство не може да бъде съобразено с целите на евродирективите, защото те просто не съществуват в българското законодателство.

Реакцията на т. нар. компетентни органи е повече от дежурна, т.е. повърхностна и

неглижираща първопричината за скандала.

В писмо до медиите, чиновниците от РИОСВ - Бургас посочват, че проектът за строителството на скандалната вила бил съгласуван съгласуван още през 2017 година.

"При проведените екологични процедури не са установени нередности с предмета и целите за опазване на защитените зони - се казва в писмото на РИОСВ. - Имотът попада в границите на Природен парк „Странджа“ и в две защитени зони от екологичната мрежа "НАТУРА - 2000". За проекта, РИОСВ - Бургас е провела процедура по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Изискан е доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони. Процедурата е приключила с решение № БС-03-ОС/02.03.2017 г., с което инвестиционното предложение е съгласувано. Решението не е обжалвано в законоустановения срок и е влязло в сила“, приключват с разсъжденията държавните пазители на природата.

Освен това, при проверката на регионалната екоинспекция

не били установени нарушения,

тъй като строителството е спряно - и заради нормативната уредба, забраняваща строителни дейности по Черноморското крайбрежие през летния сезон, и с изрична заповед на царевския градоначалник.

"Който мисли, че строителството в местността „Поляните“ е незаконно - да подаде сигнал до прокуратурата!", сложи своята точка на случая кметът на Царево Георги Лапчев. Той отказа повече да коментира темата, защото непрекъснато се налагало да дава обяснения къде, защо и как се строи в общината.

Цели 13 години след изготвянето му - заради предвидената в него абсурдна урбанизация и основателните възражения на различни екоорганизации - Общият устройствен план на Община Царево все още е на светлинни години от влизането му в сила. Така че... вместо по страндажнското крайбрежие да се лее песен и да бумтят нестинарски огньове, ще се лее бетон и ще цвърчат барбекюта. 

 

Даниела Костадинова, кореспондент на БНР в Бургас

Facebook logo
Бъдете с нас и във