Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Белгийският бизнес инвестира у нас в сферата на услугите и в индустрията

"Мелексис" проектира, произвежда и предлага на пазара решения в областта на микроелектрониката за световните автомобилна, промишлена и потребителска индустрии.

Кралство Белгия е един от традиционните и важни търговски и икономически партньори на България. През 2018 г. износът за тази страна е на стойност 982.3 млн. Евро, което означава спад от 12.5% в сравнение с 2017 г. (3.5% дял и 7-мо място в българския износ). Вносът от Белгия пък остава без промяна и е за 637.95 млн. евро както през 2017 г. Това означава 2% дял от общия ни внос и 15-то място сред всички страни. Добрата новина е, че салдото остава положително за България и през миналата година възлиза на 344.3 млн. евро.

През 2006-а търговията между България и Белгия премина границата от един милиард евро. За миналата година стокообменът вече е 1.62 млрд. Евро, но бележи спад с 8% спрямо 2017-а.

Водещи стоки в износа за Белгия през 2018 г. са нерафинирана мед (51.53%), семена от рапица (6.77%), мотоциклети (включително веломоторите) и велосипеди със  спомагателен двигател (4.01%), меса и карантии от домашни птици (1.87%), сурови или необработени тютюни (1.87%) и други стоки.

Водещи стоки във вноса от Белгия през 2018 г. са трактори (6.49%), човешка и животинска кръв, приготвени за терапевтични цели (3.57%), медикаменти (3.57%), жици, кабели и електрически проводници (2.94%), машини и устройства за събиране на реколтата (2.94%), самоходни, булдозери, грейдери, скрепери, механични лопати (2.77%), ускорители на реакции и катализатори (2.03%) и други.

В областта на инвестициите нещата също стоят много добре. До 2005 г. статистиката за преките чуждестранни инвестиции се води съвместно за Белгия и Люксембург и привлечените ПЧИ за този период за двете страни е 637.5 млн. евро.

За 2018 г., инвестициите от Белгия в България възлизат на 64.3 млн. евро. А за периода 2005-2018 г. вложенията на Кралството у нас са в размер на 1.234 млрд. евро. Белгийският бизнес инвестира у нас в целия спектър от икономически дейности, в сферата на услугите, както и в индустриалната продукция. Например, банково-застрахователната група "КВС". "Солвей Соди", една от най-големите компании в България, работи в Девня повече от 20 години в химическата промишленост. "Легия" произвежда дрехи в района на Пловдив за повечето от шестте най-добри модни дизайнери в Антверпен. "Мелексис", друга високотехнологична компания, изработва и тества електронни чипове за автомобилната индустрия. "Спадел" купи "Девин". Строителната компания "Кордеел" е специализирана в търговски и промишлени сгради...

Кралство Белгия разполага с ефективно действащи механизми за застраховане на експортните кредити и инвестиции в България. Office National Du Ducroire е обществено-държавна независима финансова институция, създадена през 1939 г., чиято застрахователна дейност се гарантира от белгийската държава. През 1991 г. със закон се създава секция към DUCROIRE, която застрахова без държавна гаранция. DUCROIRE застрахова краткосрочни, средносрочни и дългосрочни експортни кредити, потвърждения на акредитиви, авансови вноски по вноса и белгийски инвестиции в чужбина. Cobac е частна застрахователна институция за застраховане на експортни кредити. През 1993 г. DUCROIRE изкупува 25% от акциите на COBAC. Сreditexport е обществено-частна финансово-кредитна институция. Осъществява рефинансиране на експортни кредити, кредити за основни средства и инвестиции в чужбина, предоставени от белгийски кредитни институции, за суми по-големи от 1 млн. дол. и срок на кредита, по-голям от две години.

През миналата година 117 535 белгийски туристи са посетили България (спад от 4%), а страната се нарежда на 11-то място сред страните в Евросъюза. През същия период, 105 830 българи са пътували до Белгия, което е ръст от 17 на сто. Тази страна е на 12-то място като предпочитана дестинация за българските туристи.

От 2016 г. Франсоа Бонтан е посланик на Кралство Белгия в България. Роден е в град Ипер през 1959 година. Магистър по философия от Католическия университет в Льовен и е магистър по икономика от университета в Мюнстер.

Facebook logo
Бъдете с нас и във