Банкеръ Daily

Управление и бизнес

БЕХ успешно записа увеличение на своята трета емисия еврооблигации от 400 на 550 млн. евро

На 21 юни "Български енергиен холдинг" ЕАД пласира своята трета емисия еврооблигации на стойност 400 милиона евро, която ще бъде листвана на Ирландската фондова борса (Euronext Dublin).

На 24 юли "Български енергиен холдинг" ЕАД (БЕХ) успешно записа увеличение на своята трета емисия еврооблигации, листвана на Ирландската фондова борса (Euronext Dublin), от 400 на 550 милиона евро, съобщиха от дружеството. Книжата са с годишен лихвен процент в размер на 3.5% и падеж от 7 години.

С това увеличение на емисията облигации, БЕХ запазва същите конкурентни ценови условия и срочност, което ще позволи на компанията да разпредели своите лихвени разходи по-ефективно и за по-дълъг период от време. Ценните книжа ще бъдат регистрирани на Ирландската фондова борса. Постигнатото увеличение на емисията в продължаващи волатилни пазарни условия потвърждава доверието на инвеститорите в БЕХ, както и добрия достъп на компанията до капиталовите пазари. С увеличението на емисията облигации, БЕХ е първият корпоративен емитент на пазара от региона на Централна и Източна Европа, считано от 4 юли 2018 г. досега.

Приходите, получени от емисията, ще се използват за общи корпоративни цели и рефинансиране на еврооблигациите, емитирани от БЕХ през 2013 г., които са с падеж през ноември тази година.

"Български енергиен холдинг" ЕАД е холдингово дружество, което обединява компании, развиващи дейност в производство и пренос на електрическа енергия; пренос, транзит и съхранение на природен газ, както и добив на лигнитни въглища. То е 100% собственост на българската държава и е най-голямото държавно дружество в страната на база притежавани активи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във