Банкеръ Daily

Управление и бизнес

БЕХ тегли 600 млн. евро заем при предупреждения за дългова спирала

"Българският енергиен холдинг" пласира четвърта по ред облигационна емисия в размер на 600 милиона евро при годишен лихвен процент от 2,45%.

"Предвид изключително засиления интерес от страна на инвеститорите, облигацията беше презаписана 2.3 пъти, а лихвеният процент съответно е най-ниският постигнат от „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, откакто компанията участва на международните финансови пазари. При предходните си излизания на международните финансови пазари, съответно през август 2016 г. БЕХ ЕАД постигна лихвен процент, възлизащ на 4,875%, а при облигационната емисия от юни 2018 г. лихвеният процент беше на ниво от 3, %. Също така на 15 юли 2021 г. БЕХ ЕАД постигна 7-годишен падеж на еврооблигациите, който ще настъпи през август 2028 г. Постигнатият по-нисък лихвен процент и по-дългият срок на емисията ще помогнат на компанията да намали допълнително ежегодните лихвени разходи и да оптимизира графика за погасяване на своите финансови задължения за по-дълъг период от време", съобщават от холдинга.

Приходите от новоемитираните облигации ще бъдат използвани за рефинансиране на емисията, пласирана през 2016 г., в размер на 550 милиона евро и с лихва, възлизаща на 4,875%, която е с падеж през август 2021 г., както и за общи корпоративни цели, с изключение на свързаните с въглища дейности.

Преди два месеца служебният енергиен министър Андрей Живков предупреди, че БЕХ е влязъл в дългова спирала. Според Живков Българският енергиен холдинг е задлъжнял, за да реши краткосрочни проблеми на ТЕЦ "Марица-изток 2", на "Мини Марица-изток" и "Топлофикация София". Тези задължения стрували 100 млн. лева годишно. 

ой даде пример с Националната електрическа компания, която има над 2 милиарда лева задължения към БЕХ и българската държава. Министърът отбеляза, че тези задължения не се обслужват редовно, а само се предоговарят без никаква визия как НЕК може да оперира на изцяло либерализиран пазар.

"Друг такъв пример е ТЕЦ "Марица-изток 2", която особено в последните години с невероятния ръст на цените на емисиите, е в критично състояние. Проблемите там също се решават частично, като БЕХ финансира закупуването на емисии и осигурява квота за работата на централата на регулиран пазар. Нищо дългосрочно не е предвидено за решение на проблемите ѝ", обясни енергийният министър и добави, че в момента консолидираните задължения на ТЕЦ "Марица-изток 2", са около 580 млн. лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във