Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БЕХ отчита 2019 г. с печалба от 454.7 млн. лева

Холдингът е събрал допълнителни дивиденти от ЕСО и АЕЦ „Козлодуй“

Значително подобрение на финансовите резултати се наблюдава при държавните енергийни дружества през изминалата 2019 година. След поредица от тежки финансови години, общественият доставчик НЕК започна да се изправя на крака. Подобрение в ситуацията се наблюдава и при ТЕЦ „Марица Изток 2“, но наистина забележителна е печалбата на мастодонта - 454.7 млн. лева.

 

Печалбата се е увеличила с невероятните 382.8% само за година и то без нещо особено да се е случило в БЕХ. Холдингът завърши 2018 г. на загуба със 160.7 млн. лв., така че подобрението във финансовия резултат е с

колосалните 615.4 млн. лева.

Активите на компанията също бележат забележителен ръст и вече достигат 18.7 млрд. лева. Увеличението се дължи основно на по-високата балансова стойност на имоти, машини и съоръжения. Паричните наличности на БЕХ групата са се увеличили с 25.7% за година и са достигнали 1.68 млрд. лева.

От финансовия отчет на холдинга е видно, че причините за загубите през 2018 г. са две. Първо - НЕК бе осъдена да плати близо 70 млн. лева на "Уорли Парсънс" - консултант по спрения проект за изграждането на АЕЦ "Белене". И второ - холдингът майка, „Булгартрансгаз“ и „Булгаргаз“ бяха глобени от Европейската комисия по т. нар. "Дело БЕХ газ"

общо със 77 млн. евро.

Това дело бе образувано заради блокиран достъп на други конкуренти до ключова газова инфраструктура в нарушение на правилата за конкурентоспособност на ЕС.

За доброто финансово състояние през 2019 г. спомогнаха и намалените цени на въглеродните квоти: БЕХ е платил за мръсен въздух 452.6 млн. лв., докато през 2018 г. тази сума е била 641.8 млн. лева.

От отчета става ясно, че през 2019 г. дъщерната фирма НЕК е закупила значително по-големи количества електроенергия от американските централи – ТЕЦ „Ей И ЕС Гълъбово“ и ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“. Само от последната централа, за нуждите на регулирания пазар, купената електроенергия е с 18.7% повече. Като цяло, в сегмента "Електрическа енергия" БЕХ отчита

понижаване на приходите

както от продажбите за регулирания пазар, така и при търговията на енергийната борса. Приходите от продажбите на природен газ обаче са се увеличи заради въведения „входно-изходен“ тарифен модел.

Основно перо за приходите в сегмента „Административна дейност“ в БЕХ се пада на приходите от дивиденти на дъщерните дружества.

През 2019 г., отчетените приходи от дивидент достигат 354.4 млн. лева и са с 80 млн. лв. по-ниски спрямо предходната година. От БЕХ обаче са взели интересно решение през октомври: две от дружествата са предоставили

допълнителен дивидент на компанията майка.

Така БЕХ е получил допълнителен дивидент от 150 млн. лв. от АЕЦ „Козлодуй“ и други 100 млн. лв. - от Електроенергийният системен оператор (ЕСО).

Този ход на БЕХ със сигурност е повлиял сериозно върху добрия финансов резултат на групата, но дали това "кръвопускане" ще се отрази добре на АЕЦ „Козлодуй“ и ЕСО - все още не е известно. Двете дружества извършват ключови ремонти и поддръжка на енергийната система на страната и за тази цел им трябват достатъчно оборотни средства. Докато на БЕХ въпросните дивиденти са им били необходими, за да покаже

мускули пред потенциалните кредитори

на газопровода „Балкански поток“.

Отделно от това, БЕХ продължава да изплаща и заеми от облигационната емисия, която одобри през 2016 година. През миналото лято бе извършено трето плащане по лихвата на заема в размер на 52.5 млн. лева.

Като значителен кредитен риск в годишния отчет са записани задълженията на „Топлофикация София“ към БЕХ, които са 58% от общия размер на всички вземания, които има холдингът. Или с други думи – столичното парно

дължи на БЕХ над 632 млн. лв.,

основна част от които са изкупени стари дългове на "Топлофикация София" към "Булгаргаз".  

Инвестиционните приоритети на БЕХ са насочени към завършването на газовия интерконектор Гърция – България, става ясно още от отчета на компанията.

Прогнозите са, че строителството трябва да бъде завършено до средата на 2021 година. В рамките на този период ще бъдат усвоени и заемите за газопровода – държавно гарантираният заем в ЕИБ за 110 млн. евро, заедно с 34 млн. евро по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Към тях се добавя и безвъзмездния грант от 45 млн. евро, получен по „Европейската енергийна програма за възстановяване“.

След пълната либерализация на енергийния пазар се очаква увеличаване на приходите от продажба на електроенергия на компаниите от групата на БЕХ. По план

пълната либерализация на енергийния пазар

трябва да приключи до края на тази година. Поради пандемията от коронавирус обаче най-вероятно този срок няма да бъде спазен, като амбициите са забавянето да е само с три месеца.

В сектор "Природен газ" усилията на БЕХ са насочени към либерализиране на пазара чрез алтернативни доставки на "синьо гориво"  от Гърция и Турция. Опциите са известни - газовият интерконетор Гърция – България и завършването на „Балкански поток“.

От отчета става ясно и още нещо любопитно: газовият обществен доставчик „Булгаргаз“ е изчислил, че след преразглеждането на договора с "Газпром", ще трябва да възстанови на клиентите си над 102 млн. лева. А как тази сума ще бъде "разхвърляна" между крайните потребители за всеки един от изминалите месеци през периода август 2019 г. - март 2020 г., зависи изцяло от КЕВР. Очакванията обаче са, че намалението ще започне да се усеща още с последните летни сметки.

 

 


Парите на дъщерните отрочета


Държавната ТЕЦ „Марица Изток 2“ е свила загубата си за 2019 г., но тя все още е огромна. Въглищната централа е на загуба с 207,5 млн. лв. преди данъци. Причината за това са плащаните от ТЕЦ-а квоти и невъзможността централата да продава електроенергия на борсата заради ниските цени там.

Малко над 27 млн. лв. е печалбата преди данъци на Електроенергийния системен оператор. Тя е намаляла с 9 млн. лв. спрямо 2018 година.

Общественият доставчик НЕК е завършил 2019 г. с минимална загуба от 1.26 млн. лева. Това се случва за първи път най-малко от десетилетие, защото натрупаните през годините задължения са за милиарди. Подобрението на финансовото състояние се дължи основно на повечето закупена електроенергия от американските централи и на по-евтиното производство на ток.  Данните за първите три месеца на 2020 г. показват, че дружеството е работило на печалба от 13.7 млн. лева.

Газовият обществен доставчик „Булгаргаз“ отчита печалба след данъци през миналата година в размер на 34.4 млн. лева. Година по-рано дружеството е било на загуба с 31.9 милиона.

Рязко подобрение на печалбата има и при газопреносният оператор „Булгартрансгаз“. От дружеството отчитат печалба преди данъци за 116.3 млн. лева. Това е ръст от 100% спрямо печалбата от 57.9 млн. лв. през 2018 година.

 До редакционното приключване на броя, финансов отчет не бяха публикували единствено от АЕЦ „Козлодуй“. Очакванията са централата също да инкасира солиден успех, защото за деветте месеца на 2019 г. печалбата й бе 308 млн. лева.

 

Пламен Симеонов

Facebook logo
Бъдете с нас и във