Банкеръ Daily

Управление и бизнес

БЕХ обсъди с дъщерните фирми строежа на интерконектора Гърция-България

Изпълнителният директор на „Български енергиен холдинг“ ЕАД Валентин Николов, изпълнителният директор на „Булгаргаз“ ЕАД Николай Павлов, изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД  Владимир Малинов и изпълнителният директор на „Ай Си Джи Би“ АД Теодора Георгиева са провели работна среща, на която са обсъдили развитието на междусистемната газова връзка Гърция-България.

Дейността на БЕХ в сектор природен газ се осъществява от "Булгаргаз" ЕАД и "Булгартрансгаз" ЕАД.

Участниците в срещата са препотвърдили значимостта на проекта за българската енергетика и икономика и са се ангажирали да консолидират усилия за предприемане на конкретни стъпки за своевременното въвеждане в експлоатация на Газопровода IGB.

След анализ и изготвяне на конкретни предложения те ще бъдат представени пред отговорните институции у нас.

Реализацията на проекта IGB е свързана с политиката на България, насочена към осигуряване на инфраструктура за достъп до алтернативни източници и маршрути за внос на природен газ и осигуряване на физическа свързаност на страната с Южния газов коридор.

Чрез изграждане на газопровод IGB страната ни ще бъде свързана с функциониращата газова междусистемна връзка Турция-Гърция (TGI) за внос на природен газ от Каспийския регион и Близкия изток, като същевременно страната ще се свърже и с реализиращия се Транс-Адриатически газопровод за доставки на природен газ от азербайджанското находище Шах-Дениз, Фаза 2.

Проектът ще осигури доставки от пазара на втечнен природен газ (LNG) чрез съществуващия ре-газификационен терминал Ревитуса (Гърция), съществуващите ре-газификационни терминали в Турция или планирания нов терминал в Северна Гърция в близост до Александруполис.

 

Проектът Междусистемна газова връзка Гърция-България (проект IGB)

предвижда изграждане на газопровод с капацитет до 3 млрд.м3/г., от град Комoтини до град Стара Загора с дължина 182 км, от които 151 км на българска територия. Преносният капацитет на газопровода може да се увеличи до 5 млрд.м3/г. чрез допълнително изграждане на компресорна станция.

Проектът се реализира от смесеното инвестиционно дружество „Ай Си Джи Би” АД с равно участие на БЕХ ЕАД и IGI Poseidon.

Facebook logo
Бъдете с нас и във