Банкеръ Daily

Управление и бизнес

БЕХ: Износът създава дефицит и измества кривите на търсене и предлагане

От „Български енергиен холдинг“ ЕАД представиха своята позиция относно цената на електроенергията на свободния пазар.

„Български енергиен холдинг” ЕАД следи с тревога цените на електроенергията, търгувана на "Българската независима енергийна борса", съобщават от пресцентъра на държавната компания..

"По повод изнесената информация в публичното пространство, Ви информираме, че към настоящия момент в Р.България работят 5800 MW генериращи мощности. Износът варира около 900 MW на час. Това обстоятелство създава дефицит и измества кривите на търсене и предлагане към високите ценови равнища в пазарен сегмент „Ден напред“.

Обръщаме внимание, че „Български енергиен холдинг” ЕАД е структуриран като финансов холдинг, в рамките на който дъщерните дружества запазват своята оперативна самостоятелност. „Български енергиен холдинг” ЕАД няма правомощията да определя пазарното поведение на дружествата от групата. Евентуалната намеса в търговската им дейност ще накърни оперативната самостоятелност на дружествата, като тези действия на холдинга могат да представляват пазарни манипулации в нарушение на REMIT."

Съблюдавайки компетентността си, „Български енергиен холдинг” ЕАД е сключил рамков договор за покупко-продажба на квоти за емисии на парникови газове с „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД на 16 юли тази година за подсигуряване безпроблемното функциониране на централата. "Към настоящия момент работят три от енергийните блокове, а четвърти е в готовност да влезе в паралел с електроенергийната система на Р.България", посочват от държавната компания.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във