Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"БДЖ-Товарни превози" се разплаща по схемата "дълг срещу собственост"

"БДЖ-Товарни превози" ЕООД приключи 2019 г. с отрицателен финансов резултат - загуба в размер на 7.46 млн. лева.

"БДЖ-Товарни превози" ЕООД ще продаде неоперативни активи, собственост на дружеството, на Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ). Правителството, което е принципал на държавната фирма жп превозвач, е разрешило това да стане.

Решението предвижда чрез пряко договаряне и на цена не по-ниска от тяхната пазарна стойност, определена от независим оценител, да бъдат продадени общо петнадесет имота.

При прехвърлянето на имотите към Национална компания "Железопътна инфраструктура", два от тях се обявяват за публична държавна собственост. С продажбата им, "БДЖ-Товарни превози" ЕООД ще може частично да погаси натрупаните финансови задължения към НКЖИ по схемата "дълг срещу собственост".

Общата сума на задълженията на жп превозвача към края на миналата година е в размер на 76.59 млн. лева. Сред по-големите краткосрочни задължения на дружеството е това към Национална компания "Железопътна инфраструктура" - за 10.76 млн. лева. Но жп превозвача има и дългосрочни задължения по сключени споразумения за разсрочено плащане към Национална компания "Железопътна инфраструктура" - за 44.14 млн. лева.

"БДЖ-Товарни превози" ЕООД приключи 2019 г. с отрицателен финансов резултат - загуба в размер на 7.46 млн. лева. Спрямо отчета за същия периода на 2018-а той е влошен с 6.08 млн. лева, основно от:


  • промяна в структурата на превозените товари и превоз на товари с по-ниска приходна ставка;

  •  увеличение на разходите за персонал вследствие на увеличение на минималната работна заплата за страната и положения извънреден труд от работниците и служителите на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД;

  •   увеличените разходи за амортизации за миналата година с 1.04 млн. лева;

Спрямо бюджета, финансовият резултат е влошен с 20.42 млн. лева, което се дължи на  намаление на приходите от продажба на жп транспорт с 8.03 млн. лева и неосъществяване сделката "дълг срещу собственост" с Национална компания "Железопътна инфраструктура" с нетен ефект 6.37 млн.лева.

Необходими са дългосрочни политики в сферата на железопътния транспорт. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков по време на среща с представителите на новоучредената Асоциация на предприятията в железопътния превоз. По време на пандемията товарните железопътни превози не спряха дейността си и доказаха своята важна роля в логистичната верига не само в България, но и в цяла Европа. "Секторът е от стратегическо значение и в контекста на "Зелената сделка", тъй като железопътният транспорт е доказано екологосъобразен и енергийноефективен. В бъдеще се отварят изключителни перспективи, затова трябва да се търсят възможности за тяхното разгръщане", отбеляза Желязков.

В тази връзка е обсъдено и развитието на интермодалните терминали на територията на страната. Интермодалният транспорт се използва широко по света, но у нас все още не може да се наложи, а малкото примери, само потвърждават това. Този метод позволява транспортиране на хора или стоки като се използват два или повече вида транспортни средства (въздушен, железопътен, плавателен, с автобус или с камион). За превоза на товари голямо значение придобива плавателния транспорт, при който товарът се намира в контейнер, който позволява механизирано товарене и разтоварване. Интермодалността разчита на голямата степен на свързаност между различните транспортни мрежи. По този начин се оптимизира процеса на транспортиране като се постига сигурност, бързина, цена, обслужване, екологичност и други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във