Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"БДЖ - Товарни превози" планира ръст с 500 хил. тона на превозените товари през 2020 г.

Много работа има още да се свърши и по подготовката на подвижния състав за ефективна работа

"БДЖ - Товарни превози" ЕООД, част от "Холдинг БДЖ" ЕАД, продължава тенденцията от миналата година и на база проведените разговори и подписани договори с товародатели, планира да превози над 7.5  млн. тона товари през 2020 година, съобщиха от държавната жп компания.

Основната бизнес задача на мениджмънта е дружеството да развива много по-активна маркетингова и търговска политика с цел разширяване на пазарното присъствие и увеличаване на международните превози.

Разработва се и ремонтна програма с цел обезпечаване на подвижен жп състав (като качество и брой) за обслужването на превозите. Планът е поетапно да се обновяват десет електрически локомотива от серия 46. Сериозно ще се увеличи и натоварването на собствените вагоно-ремонтни цехове, където се извършват необходимите ремонти на товарни вагони, уточняват от държавната жп компания. За целта вече се работи по ускоряването на процеса и намаляване на административната тежест при доставката на необходимите резервни части.

"Холдинг БДЖ" ЕАД е стратегическо предприятие за България. Редица важни индустриални сектори зависят от товарната транспортна услуга - превоз на въглища и различни суровини, осъществявана от "БДЖ -Товарни превози" ЕООД, а чрез "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД пък се провежда социалната политика на държавата по отношение на осигуряване на достъпен масов транспорт за широки слоеве от населението. Групата "БДЖ" е един от най-големите работодатели в страната. Железопътният транспорт е с най-ниско относително въздействие върху околната среда спрямо другите видове сухоземен транспорт. Около 70% от железопътната мрежа в България е електрифицирана, т.е. като резултат има намалени вредни емисии в атмосферата при превоза на пътници и товари.

Има и доста проблеми за решаване, освен тези, свързани с ремонта и поддръжката на вагоните и локомотивите. През последните години БДЖ губи от пазарния си дял под натиска на няколко частни жп превозвачи.

За превози на къси разстояния и за по-малки товарни пратки автомобилният транспорт е много по-конкурентен, тъй като предлага по-ниска себестойност от железопътния превоз, и се извършва „от врата до врата”, отбелязват анализаторите.

Пада и скоростта, с която БДЖ превозва товарите.

От държавната железница разглеждат въвеждането на тол системата, която ще натовари тежкотоварните автомобили над 3.5 тона с тол такса, като възможност да си възвърнат малко от пазарните позиции. Повишаването на разходите на автомобилните компании би могло да върне част от компаниите към жп превозите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във