Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Бавната децентрализация у нас се дължи на липсата на традиции

По-бавният процес на децентрализация в България се дължи до голяма степен на липсата на традиции. Една от стъпките е на регионално ниво да дадем повече свобода за въздействие и вземане на решения за инвестициите, но при ясни контролни механизми и стриктна финансова дисциплина. Това обяви регионалният зам.-министър по време на форум, организиран от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

"За намаляване на дисбалансите между териториите са необходими стъпки в посока на деконцентрация и последваща децентрализация в управлението. за провеждането на регионална политика, ориентирана към териториите, ще помогнат и инвестициите от европейските фондове. За новия програмен период се предвижда делегиране на повече правомощия при вземане на решения на регионално и местно ниво за проектите, които ще бъдат финансирани чрез интегриран подход.. Целта е проектите да са тясно ориентирани към специфичните нужди, да бъдат по-близо до хората, да допринасят за икономически ефекти в териториите и увеличават стандарта на живот на населението", каза Николова.

Планирано е след 2020 г. европейската програма за регионално развитие, в сътрудничество с всички останали европейски програми, да насочат ресурс за изпълнение на интегрирани териториални проекти. Към тях ще може да бъдат добавяни и средства от националния бюджет и други финансови източници. 

Николова поясни, че темата за децентрализацията и регионализацията започва с реформа в многостепенното управление на България. Създаването на капацитетни регионални структури за вземане на решения за приоритетни инвестиции, които да бъдат подкрепени с финансиране от програмите на ЕС, е важна крачка към провеждането й. В сътрудничество с ОИСР се прави преглед на многостепенното управление в България, на базата на който ще бъдат изготвени препоръки за провеждане на нов тип регионална политика за децентрализирано управление с основен фокус върху територията и специфичните й нужди.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във