Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БАВЯТ НАРЕДБИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ПОДПИС

Трите наредби към Закона за електронния документ и електронния подпис все още не са внесени за обсъждане в Министерския съвет. С тях ще се регулира регистрирането на доставчиците на електронните удостоверения, както и задължителните изисквания за тяхната дейност. Трите подзаконови акта трябваше да бъдат изготвени от Държавната комисия по далекосъобщенията до един месец след влизането в сила на 7 октомври на самия закон.Изискването е изпълнено, тъй като нашите експерти подготвиха наредбите в рамките на установения срок. След това обаче започна процедурата по съгласуването им с представителите на различните министерства, което отне доста време и забави внасянето им в правителството - заяви за БАНКЕРЪ Ирина Кънева, ръководител на отдел Връзки с обществеността в ДКД. Така или иначе, но едва след приемането на наредбите ще започне регистрацията на кандидатите, желаещи да доставят електронните подписи. Засега единствената компания, която със сигурност ще участва в разпределението на този пазар, е Информационно обслужване АД. Само че нейни представители се обявиха против изискването на ДКД за застраховане на доставчиците в размер на 600 000 лева. В страните от Европейския съюз сумата за застраховане на тази дейност не надхвърля 30 000 щ. долара, което е близо десет пъти по-малко от предложеното в наредбата на Държавната комисия по далекосъобщенията, обясниха специалисти от Информационно обслужване и напомниха, че високата цена на застраховката ще се отрази и на крайната стойност на услугите, които те ще предоставят.

Facebook logo
Бъдете с нас и във