Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БАТАКЪТ С ИМОТИТЕ НА ЮГ ОТ БУРГАС СТИГНА ДО ФЕРХОЙГЕН

ПОЛИТИЦИ ЗАБЪРКАХА СКАНДАЛА, СЕГА ИЗПОЛЗВАТ ПРЕДИЗБОРНО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМИ КРАЙ МОРЕТОЧетиридесет и осем годишният Милчо Георгиев от Черноморец получи устно и писмено предупреждение от РПУ Созопол да спре да протестира заедно с другите собственици на земеделски земи по южното крайбрежие, на които държавата пречи да си ги върнат. Милчо се изхранва от квартирите, които дава през лятото под наем. Откакто през 2002 г. Министерството на отбраната обяви поделението на нос Св. Никола за имот с отпаднала необходимост, той и още 11 наследници се опитват да си получат разположените точно там 8 декара. Имат нотариални актове, а е запазен и старият кадастър от 1934-а, където ясно се вижда как инженер-землемер-ът е разчертал парцелите, отдадени при социализма за казарма и за все още непостроен пионерски лагер. Градоустройственият план от 1934 г. е изваден сега в кметството на Черноморец и около него всекидневно се водят разпалени дебати. След Великден инициативният комитет на протестите за Равда, Черноморец и Созопол реши активните форми на гражданско неподчинение да се засилят през май и юни. За собствениците на нереституирани все още имоти по Южното Черноморие дните до изборите са единственият шанс да изтръгнат от политиците по някое обещание за ред и повече законност. Казусите по морето са десетки на брой и са усложнени от закони, разпоредби и постановления с взаимно отричащи се философии. За нас няма реституция, защото не сме софиянци и нямаме власт, заявява Милчо Георгиев и веднага намира поддръжници. Това е национализация, обир, конфискация, подемат околните като античен хор. На 28-и април в Черноморец пак имаше конфликт. Осем яки момчета с две коли със сини лампи от СОТ Секюрити изтръгнаха колците, разчертаващи реалните граници на наследствените земеделски имоти, в територия, стопанисвана от просветното министерство. Колците са наслагани от фирмата Геос в изпълнение на поредното съдебно решение в полза на собствениците от Черноморец. До обед, както установи репортерското разследване, охранителите не пускаха и пиле да припари до терена, който е частна държавна собственост. По пладне те се оттеглиха към площада с намерението да похапнат. Междувременно Веселин Георгиев, който има нотариален акт точно за терена на просветата, размаха копие от заповед на общината в Созопол, с която препродали част от неговия имот на човек със заслуги. Така Георгиев и роднините му ще има да се борят с няколко добросъвестно настанени ползватели на трапецовидно очертаните 6 декара земя. Ябълките на раздораНад 200 семейства в Черноморец стискат нотариални актове и чакат висшата справедливост да възтържествува чрез съда. Но имотите им са във владение на министерствата на отбраната и на просветата. Бившето поделение на Сухопътни войски на носа Акра например, което е с отпаднала необходимост, се е разположило върху площ от над 375 декара. Сега спорната земя пустее. Обрасла е с храсталаци, а зад нея примамващо блестят морето и хоризонтът.В съседните местности Таласакра и Христосотира (Червенка) има още две поделения и раздадени при различни режими апетитни крайбрежни парчета по Параграф Четвърти. И при социализма, и в зората на прехода, а и след 2000 г. там се е давала земя за заслуги. Парцелите са оградени, застроени, китно подредени, което е недвусмислен знак за добросъвестно владеене и старите собственици с нотариалните актове не могат да помръднат пришълците. По думите на Веселин Георгиев в местността Червенка имат вили и соцдепутатът Любомир Пантелеев, и няколко бивши кметове, и родителите на главния секретар на Министерския съвет Севдалин Мавров. Иван Мавров е бил председател на Бургаския окръжен съд, обяснява кметицата на Черноморец Зорка Хрусанова. Затова и наследниците не вярват някой съдия да чуе техните аргументи за имотите им в Таласакра и Червенка.От гледната точка на отбранатаОт казармата на нос Акра са останали полусрутени постройки, ръждясали огради и напукан асфалт между буйната пролетна зеленина. Хората си искат земите, но ето какво е становището на отбранителното ведомство - с подпис и печат под името Николай Свинаров, получено от гражданина Станко Димитранов от Черноморец:Твърденията ви, че МО няма документи за собственост, не отговарят на действителността. Тези имоти са придобити на основание на Указ 19/1939 г., Указ 3/ 1940, Указ 3/1943 г., Постановление 17/19.07.1949 г, Решение 240/14.12.1979 г. и Разпореждане 259/25.12.1973 г. на Министерския съвет, както и решение КЗ-4/10.03.1978 г. на Министерството на земеделието и хранителната промишленост. Всички документи се съхраняват в Министерството на отбраната и същите не са отменени...Ала близките на Станко Димитранов решили да проверят какво пише в царските укази и за тяхно учудване още в първия посочен документ се натъкнали на леко разминаване: Указ 19 от 15 май 1939-а, издаден от НИЕ БОРИС III С Божия милост и народната воля цар на българите, се отнася за Джебел и Момчиловградска околия. В него няма и дума за морето и землището на Черноморец. По-нататък в писмото на Свинаров се казва: Имотите Ви са пряко свързани с отбраната и националната сигурност и като такива имат статут на публична държавна собственост. На основание чл.70, ал.2 от Закона за държавната собственост за тях са съставени актове за държавна собственост. Визираният имот с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и Българската армия не е земеделска земя по смисъла на чл.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, следователно Министерството на отбраната няма задължения по чл.24, ал.3 да върне земите в Държавния поземлен фонд. Във връзка с очакваното от министъра нареждане към Поземлената комисия Созопол да Ви връчи въводи във владение, Ви информирам, че министърът на отбраната няма правомощия, свързани със Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, включително и да дава нареждания на поземлената комисия, сега Общинска служба Земеделие и гори. Имотът е предаден на Изпълнителната агенция Държавна собственост на МО за охрана и разпоредителни действия.С Решение 144 от 28 февруари 2005 г. Министерският съвет променя статута на имоти в няколко общини, включително и в Созопол. Бившето поделение в местността Акра, заедно с построените в него 36 сгради, е обявено за частна държавна собственост. Което означава, че МО има грижата да му намери господар. Всъщност самото решение на кабинета е знак, че не са уважени претенциите на реститутите да им върнат земеделските земи, коментират юристи. Остават по-малко от два месеца до края на мандата на сегашната власт и като че ли сега е мътната вода за бързи сделки и светкавична приватизация. Продажбата или включването на 375-те дка земя от Акра като вноска в някакво дружество е възложена на спомената от министър Свинаров Изпълнителна агенция Държавна собственост на МО. Само че в страницата й в ИНТЕРНЕТ, където трябва да са публикувани при пълна прозрачност всички предоставени за разпореждане имоти, липсват данни за открит търг и процедура точно за тези черноморски декари. От сайта излиза, че в Бургаска област Министерството на отбраната се е освободило само от едно-единствено поделение в Поморие. На въпроса на БАНКЕРЪ по този повод от агенцията отговориха: Щом не са обявени местата, за които питате, значи за тях няма процедура за разпореждане, нито за търг.Инерцията и абсурдните алинеиНа Ганка Генева от Черноморец вместо 6 декара в местността Митков мост са върнати едва 1.166. Сега тя води дела за останалите, които са на първа линия до морето. Земята й е отнета съгласно Постановление 29 от 1968 г. и на това основание съдът неколкократно й я връща. Жената си дала труда да открие постановлението от 1968-а и с изумление прочела, че в него се говори за разцвет на културата и дори не се споменава за Черноморец. На 4 май Върховният административен съд изслуша поредната й жалба и Генева очаква след около месец да се произнесе и най-висшата инстанция от София.Доста време мина, докато назначат анкета. Анкетираха ни и установиха, че няма изработен план нито за земеразделянето, нито за земите, които са раздадени по Параграф Четвърти - за заслуги. Чудим се как е могло да се раздава земя без план - ама ето, могло е. Почакахме още, докато планът за земеразделяне се изготви, но ни върнаха само 1.166 декара. Останалите 5 дка крайбрежна земя в местността Червенка досами морето не ни я връщат. Върнаха ни пътя и над пътя. А ивицата до морето я задържаха, по техния параграф. Това е схема между община, област и поземлена комисия и Министерството на земеделието, възмущава се Ганка Генева.Империята на АКБ ФоресЗа да е пълна кашата, своя дял дадоха и политиците, които през 90-те години паралелно дадоха ход и на възстановяването на собствеността, и на раздържавяването на курортите. Досега всички правителства са допринесли с нещо за заплитането на казусите, но конкретен виновник, както винаги.Бившият къмпинг Черноморец на площ от 110 дка заедно с още няколко стотици декара в действащите по Южното черноморие къмпинги Златната рибка, Каваците, Смокиня, и Веселие са под управлението на АКБ Форес. Ощетените наследници от Созопол са близо хиляда души.На юг от Бургас терените на къмпингите са 100% частни, явиха се наследниците на земите с нотариалните си актове. За Градина предявиха претенции само за около половин декар, а за Златна рибка - за не повече от двайсетина декара, спомня си общинският съветник от Созопол Стойо Недин. Само Каваците обаче се простират на площ около 230 декара и за над 170 декара от тях се водят люти съдебни битки. Собствениците на земеделски земи на Каваците, Смокиня и Веселие са въведени във владение от поземлената комисия през 1998 и 1999 година. Но холдингът не ги допуска да припарят. И засега не е по силите нито на политик, нито на съдия да намерят удовлетворителен общ знаменател за неволите им. Само че те не смятат да мирясат и цяло лято ще ни радват със затваряне на магистрали и други форми на неподчинение.През 1995-1996 г., по линия на масовата приватизация, АКБФорес взе 34% от акциите на Хелио-тур-с ЕАД, обединило остатъците от Балкантурист по Южното Черноморие. В активите му влизат и петте къмпинга южно от Бургас до Приморско. Влизат и винарската изба на входа на Созопол, и резиденция в стария град, която навремето ползвал Тодор Живков. Сега в нея отсядали шефовете на АКБ, твърдят съседи и описват свръхлуксозния автомобил Майбах, с който приватизаторите на къмпингите летят из древна Аполония. Постепенно АКБФорес изкупува и миноритарните акциии от масовото раздържавяване, а през 2000 г. Министерството на икономиката му продава и останалата държавна собственост срещу 700 хил. долара.Когато СДС дойде на власт през 1997 г., се спусна директивата да се възстановяват земите на хората. По онова време станах управител на къмпинг Каваците и трябваше да се разправям с дълготрайните активи - обяснява Стойо Недин. - За всичко се допитвахме до министъра на търговията и туризма Валентин Василев. Взе се решение от единия и от другия край на къмпинга, където бе възможно, земята да се върне в реални граници и така около половината - над 100 декара от Каваците, се върнаха на собствениците. Другите останаха да чакат. Бунгалата, комуникациите, заведенията, алеите, тротоарите, бордюрите, каналите и подземните кабели преминаха при холдингите още при масовата приватизация. Цялото материално имущество на бившия Хелио-тур-с прибрахме на склад. От София пратиха лицензирани оценители и започнахме по списък да разпродаваме бунгалата. На собствениците, които получиха земите си и имаха бунгала в тях, бе предложено да ги придобият. Изкупиха ги. Всичко беше разрешено да се продава.Според Недин, на едно от общите събрания земята е била извадена от баланса на Хелио-тур-с ЕАД: През 1994-а се смяташе, че тя трябва да влезе в капитала на акционерните дружества, но след като държавата я изкупи от собствениците. В Созопол се знае кой е актувал земята, но е известно също и че тя не е платена. Това днес задълбочава още повече спора. В края на 1999 г., когато Валентин Василев бе сменен като икономически министър от Петър Жотев, АКБ Форес купи останалите за пазарна приватизация 40% от Хелио-тур-с плюс 10% от акциите на останалите приватизатори. Потърсен от БАНКЕРЪ за информация прокурист на АКБФорес отговори, но настоя да не бъде цитирано името му: Първо е започнала приватизацията, тогава собствениците на имоти не са реагирали. Трябвало е преди това да дадат заявка, че си искат имотите, а те не са дали. Сега споровете са отнесени в съда. Върховният съд ще решава, не ние. Затова настоявам дори да не споменавате името ми. Всички граждани у нас са равни пред закона, ние също уважаваме конституцията. Надявам се, че и вие ще я спазите.Конфликтът е можел да се избегнеЖителите на Созопол са убедени, че именно по времето на Жотев е трябвало да се намери удовлетворително за спорещите равновесие: кое да се реституира, кое да се приватизира и кого да обезщетят. Нищо такова обаче не се случва. В Созопол Петър Жотев дойде за среща с обществеността - разказват в Инициативния комитет на протестите. - Станахме и ребром му поставихме въпроса: Ти продаде нашите земи на АКБФорес, какво да правим сега? Той тогава се измъкна с думите: Аз не съм политик, аз съм експерт. Приватизационните сделки са експертни, а политиката е дело на други хора. Спомняме си колко конфузна бе тази среща.В момента Петър Жотев е депутат от Бургас и има становище как спорът да приключи: Те, хората, си водят дела и се надяват на някакъв законопроект, който още не може да види бял свят. Моето лично мнение е, че този парламент няма желание да реши въпроса. Миналата седмица имаше заседание на Комисията по земеделието и горите, но така е разтакавана работата, че доникъде не стигна, казва депутатът Жотев.Все пак кой има повече права да претендира- приватизаторите или собствениците на земи? Понеже АКБ Форес не отстъпва, явно трябва собствениците да продължават да водят делата си, заключи Жотев пред БАНКЕРЪ.Христина Гюрова от Созопол стига още по-далеч, като изпраща писмо до еврокомисарите Оли Рен и Ферхойген, обяснявайки им пред какви перипетии е изправена. След месец дошъл и отговор от Европейската комисия: вярвайте в българския съд - който е независима институция. Поредното дело във Върховния касационен съд, с което АКБФорес си иска земята, придобита чрез приватизационни сделки, е насрочено за 12 септември 2005 година. Съседът на сем. Гюрови по имот - Кольо Колев, който не може да си върне парцела, вече е подал жалба, в Европейския съд в Страсбург. В началото на 90-те години един чиновник от отбраната се сетил да каже, че всички земи около плажовете в Атия не бива да се връщат на собствениците им, защото оттам можело да се наложи да се прави десант в морето. Така, по линия на националната сигурност, в радиус около 15-ина километра от военноморската база, която сега е стратегическа за НАТО, никой не е дочакал реституция на имота си. Днес пък силните на деня прикриват апетити и интереси зад стратегически планове за управление на крайбрежието и зад законопроекта за черноморското крайбрежие. В него се определяха и 120-метрови, и двукилометрови неприкосновени зони, но имаше доста антиконституционни моменти, по които и аз, и общинските съвети в Бургаска област остро възразиха, припомня депутатът Любомир Пантелеев. Във всеки случай на протестиращите на 27 април пред Народното събрание собственици с нотариални актове, но без имоти от Черноморец, Созопол и Равда, лично председателят на парламента Борислав Великов и шефът на Комисията по земеделие Пламен Моллов обещаха да наложат мораториум върху сделките със земеделските земи, понеже не остана време за закон до края на мандата.КАРЕТА КЪМ МАТЕРИАЛАЗорка Хрусанова, кмет на Черноморец:ФАБРИКУВАТ ДОКУМЕНТИ И УЗАКОНЯВАТ НАЦИОНАЛИЗАЦИЯТАВеднъж са върнали земите на хората и втори път след това ги деактуват от публична в частна държавна собственост, за да могат да ги препродават, заменят, отстъпват или чрез тях влиятелни господа да влизат в търговски дружества. Ето какво наричам аз фабрикуване на документи. Това настрои хората. Вижте постановление 201 на Министерския съвет от 1993 г., което още е в сила, не е отпаднало. Но в края на 2002 -ра се променя ал.3 от чл.24 в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и резултатът е, че в правния мир едновременно съществуват две норми, които взаимно се изключват. Като казвам фабрикуване на документи, имам точно това предвид: законодателят си прави алинеи, които са му много удобни за ползване. Защо ги правят - питам като избирател. Не може ли земята да се върне в реални граници? Как за царя и за елита можеше, а за хората няма как, понеже се навъдили трети добросъвестни собственици? Не вярваме, че е така. Целта е управляващите да продадат чужда земя. Това е.Проф. Александър Джеров, адвокат: СТИГА ВЕЧЕ СОЦИАЛИЗЪМ В ГЛАВИТЕ НА ХОРАТА!... Правата идват от законите. Никой не може да обгражда чужда земя. Само собственикът има право да сложи ограда, и то след като получи разрешение. Вече нямаме социалистическото право, когато държавните органи вършеха каквото си искат. Днес законността е възстановена и всеки е длъжен да се подчинява на закона, а не на физическата сила... Стига вече социализъм в главите на гражданина! Държавата е равна на нас, тя няма повече права. Собственикът има право.... Когато има заведено дело, никой не може да продава. Сега, докато собствениците бездействат, има и друга опасност - да загубят правото на собственост поради изтичане на давностния срок. Когато едно лице не владее имота си 10 години, този, който го владее, може да придобие правото на собственост. Само делото спира изтичането на давността. Кой е прав в спора за собственост, решава съдът. И който не докаже правата си, губи делата даже да е прав...... За да бъдат включени в държавно дружество, имотите трябва да са държавна собственост . Останалото значи конфискация, а конфискацията е забранена освен в наказателната област...(Из юридическа консултация, която се разпространява в Черноморец)ТЕКСТОВЕ ПОД СНИМКИ, КОИТО СА В U:Милена Димитрова, има папка Черноморец:001 /виждат се незаключени катинари/ Никой вече не пази бившия военен имот в Черноморец, който е частна държавна собственост.002 ИЛИ 003 /виждат се бурени и зад тях - море/ Буренясват и терените в местността Таласакра, заради които наследниците не спират да протестират.004 Скицата от 1934-а, на която се виждат издадените в морето скалисти носове край Черноморец.005 ВЛЯВО Е ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ, ВДЯСНО Е ГАНКА ГЕНЕВА, /за тях се говори в текста - б.а./006 006 Зорка Хрусанова, кмет на Черноморец007 ИЛИ 008 Порутените казарми на имота с отпаднала необходимост в Черноморец.010 Милчо Георгиев, член на Инициативния комитет пред наследствения си имот в местността Акра, където не може да влезе във владение.011 Това е останало от бившето поделение на Сухопътни войски в Черноморец.

Facebook logo
Бъдете с нас и във