Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БАНКОВИЯТ АРБИТРАЖ ЧАКА СВОЯ ЗАКОН

До края на следващата година у нас ще заработи специализиран орган за извънсъдебно уреждане на споровете между банките и техните клиенти. Засега казусите между кредитните институции и вложителите се решават единствено от наместниците на Темида. Създаването на своеобразен банков арбитраж е един от ангажиментите ни по главата Свободно движение на капитали. За да заработи той обаче, е необходимо приемането на специален закон от Народното събрание, който да уреди нормативно структурата и компетенциите на този орган. На практика това е една от малкото задачи стоящи все още за решаване пред страната ни, по този преговорен раздел. В оставащите до членството ни месеци най-вероятно ще бъде обнародван и нов норматив за земеделските земи. Както е известно, с гласуваните от парламента в края на февруари промени в основния ни закон отпадна забраната за продажба на българска земя на чужденци и чуждестранни юридически лица. Но либерализацията ще е в сила едва през 2014-а, тъй като договорихме с Брюксел седемгодишен преходен период. Все пак е възможно гражданите на други държави да купуват свободно земя у нас още през 2010 година. Тогава по предложение на Европейската комисия Съветът на министрите на ЕС ще преразгледа действието на преходните периоди по раздела за свободното движение на капитали в рамките на единния европейски пазар. Ограниченията обаче няма да действат за т. нар. самонаети фермери от друга държава, които получат разрешение за постоянно пребиваване и се установят у нас. Във всички сулучаи чужденците, които не живеят постоянно в България, няма да имат право до 2012-а да придобиват второ жилище.Не по-малко любопитни нормативни промени предстоят и в изпълнение на ангажиментите по глава Свободно предоставяне на услуги. През последния месец Народното събрание гласува при фалит на банки Фондът за гарантиране на влоговете да изплаща напълно до 25 хил. лева. До края на следващата година този праг предстои да се промени още веднъж и да достигне 20 хил. евро.Подобен компенсационен механизъм беше въведен и за клиентите на инвестиционните дружества. С гласуваните на второ четене поправки в Закона за публичното предлагане на ценни книжа бе предвидено създаването на специален фонд за компенсиране на инвеститорите. До началото на 2010-а минимално гарантираното ниво на вложенията трябва да достигне 20 000 евро. През 2007 г. то ще е 12 000 евро, а през следващите две години ще се увеличи на 15 000.В сектора на финансовите услуги с интерес ще се очаква и приемането на Застрахователния кодекс, чийто проект бе одобрен от Министерския съвет в началото на 2005-а. Предстоят и измененията в Закона за хазарта, които ще опростят процедурата по лицензирането на компании от държавите членки на ЕС за организиране на хазартна дейност в България.Голямата въпросителна, която остава около главата Свободно предоставяне на услуги, е дали в оставащото до 2007 г. време държавите от Европейския съюз ще постигнат компромис и ще приемат новата директива в тази област, добила популярност като директивата Болкещайн на името на бившия еврокомисар по въпросите на единния вътрешен пазар. На практика тя ще позволи компании или самонаети лица да предлагат абсолютно свободно услуги в друга държава членка на общността, без да се нуждаят от специално разрешение, както е сега. Единственото условие е те да отговарят на изискванията на националните си законодателства. Както е известно, срещу този проект се обявяват някои от най-големите страни членки в съюза, сред които най-активната е Франция. Ако документът все пак бъде приет до 2007-а, каквито са намеренията на екипа на председателя на Европейската комисия Жозе Барозу, на България сигурно ще й се наложи да поиска някои допълнителни преходни периоди.

Facebook logo
Бъдете с нас и във