Банкеръ Daily

Управление и бизнес

БАН ще дава научни консултации на правителството

Кабинетът прие днес Механизъм за възлагането и изпълнението на научни консултации от Българската академия на науките. Основна цел на Механизма е да осигури навременна, висококачествена и независима научна експертиза по въпроси от стратегическа важност. Той ще се използва при подготовката на дейности и инструменти за изпълнение на държавните политики. Органите на изпълнителната власт ще заявяват научни консултации, а министърът на образованието и науката ще възлага тяхното изпълнение на БАН.

Финансирането на механизма ще е за сметка на предоставени целеви средства на БАН от държавния бюджет за изпълнението на национално възложени дейности. Изключение ще са случаите, когато се възлагат спешни задачи, за чието изпълнение се изисква използване на специфично оборудване, закупуване на консумативи и командироване на специалисти. Необходимите средства за тези консултации ще са за сметка на възложителя, в чийто ресор е възникналото обстоятелство.

През 2019 г. към бюджета на БАН, който бе 94,1 млн. лв., се наложи да се додадат още 5 млн. лв. за покриване на ръста на минималната работна заплата.  Така бюджетът на академията стана 99,1 млн. лв., а за 2020 г. са предвидени 105,6 млн. лв. 

Проблемът е отливът на младите хора от науката. От 2006 до 2018 г. учените в БАН - хабилитирани и нехабилитирани, са намалели точно с 30,15% - били са 3675, останали са 2567. Академиците, които работят на щат в академията, преди 12 години са били 34, през 2018 г. са 5 (минус 85,3%). Член-кореспондентите от 41 са останали 31 (спад 24,4%). Само при професорите има ръст - през 2006 г. са били 319, през 2018 г. те са 413 (увеличили са се с 29,5%). 

На 10 октомври БАН навърши 150 години. По този повод председателят на академията акад. Юлиян Ревалски обяви, че броят на учените днес надхвърля 2500 души. Той посочи като най-голямо предизвикателство да запази хората си и да привлече и задържи младите. По думите му след 5-6 години БАН ще загуби около 700 - 800 учени по чисто биологически причини.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във