Банкеръ Daily

Управление и бизнес

БАН получава още 5 млн. лева за ремонти и изследвания

Правителството одобри на днешното си заседание допълнителен трансфер по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. в размер на 5 млн. лв. Средствата са предназначени за Българската академия на науките и се предоставят за провеждане на юбилейните тържества по случай 150-та й годишнина и за извършване на ремонтни дейности на две от сградите, които са със статут „паметници на културата“. 

Част от допълнителните средства ще подпомогнат БАН в мисията й "да провежда научни изследвания в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси, да участва в развитието на световната наука, да изучава и увеличава материалното и нематериалното културно-историческо наследство на страната ни". 

На 10 юли правителството обяви, че отпуска 12,5 млн. лв. за финансиране на проекти по Фонд „Научни изследвания“. За конкурсно проектно финансиране чрез утвърдения бюджет на МОН са планирани 15 млн. лв., с които ще бъде платено изпълняването на проектите, започнали в предишни години, тъй като по-голямата част от проектите, които финансира Фонд „Научни изследвания“ са многогодишни. От тези 12,5 млн. лв. 2 млн. лв също ще отидат за проекти, които вече са стартирали. 8 млн. лв. ще бъдат разходвани за финансиране на проекти в приоритетни научни направления, 800 хил. лв. ще отидат за финансиране на проекти на млади учени и постдокторани, 400 хил. лв. за проекти за научно периодика и 800 хил. лв. за нови проекти за двустранно сътрудничество и за международния проект Era.Net“. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във