Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БАЛНЕОЛОГИЯТА - БИЗНЕС С БЪДЕЩЕ

В балнеотуризма напоследък са изключително модерни услугите, обединени под съкращението SPA, което има латински произход и означава здраве чрез вода. Това е цялостна философия за профилактика, лечение и разкрасяване въз основа на използването на водата, природните продукти и различните техники за масаж. И тъй като България е безспорен европейски лидер по качествени показатели на минералните си извори, туризмът, предлагащ SPA услуги, тепърва ще се развива. Поне такова бе едно от заключенията на националната конференция във Велинград, организирана под мотото Балнеотуризъм и предизвикателствата пред местната власт. На форума нямаше как да не стане дума за лошата инфраструктура на старите курортни селища, от които държавата отдавна се е оттеглила, а местната власт е безсилна да се справи дори със заплащането на таксите за минерални води, наложени от екоминистерството. Единодушно бе становището, че настъпва втори ренесанс за балнеологията у нас и че е непростимо да се пилеят безценните природни ресурси. Кметовете на общините, където има минерални извори, например предложиха в новия Закон за туризма да им бъдат делегирани правомощия, каквито имат колегите им в европейските държави. Искането им е общините да ползват водните минерални извори на концесия, като бъдат разграничени водите за бутилиране, лечебни цели и за нуждите на местното население.
Въпреки че туристическия отрасъл е доказал безспорното си значение за българската икономика, в 40-ото Народно събрание няма представители на отрасъла, дори на ниво парламентарни комисии. Според браншовите организации в министерствата на икономиката, на регионалното развитие и благоустройството, на околната среда и водите и на земеделието и горите, което отговаря за проектите по програма САПАРД, няма професионалисти, които да познават проблемите им. Над десет години не проработи и Националният съвет по туризма заради често променящия се туристически закон. През лятото на 2005-а пък бе разкрита сериозна корупционна схема за вземане на подкупи от държавни чиновници при категоризация на туристическите обекти, но и досега резултати от разследването няма...
Браншовите организации тепърва ще обсъждат въпросите за публично-частните партньорства, които ще са в основата на бъдещата стратегия за устойчиво развитие на туризма. Един от акцентите в нея трябва да се постави върху качественото обучение и професионалната квалификация на кадрите. Повечето фирми все още не бързат да влагат средства и сили за усвояване на стандарта ISO 9001:2000 и на НАССР, само че след влизането ни в Европейския съюз те ще са задължителни.
На форума Националната балнеоложка федерация и Българският институт за стандартизация предложиха да се сформира Технически комитет и да се разработят български стандарти в балнео- и водолечението, близки до европейските.
Известно е, че са предвидени значителни средства за България от структурните фондове на ЕС след присъединяването ни към общността. Проблемът е с усвояването им и затова още отсега е необходимо да се подготвят проекти, които да са достатъчно убедителни за чиновниците от Брюксел. В тази връзка към Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще заработи гаранционен фонд, които ще осигурява от 50 до 90% от финансирането на общински проекти в областта на туризма.

Facebook logo
Бъдете с нас и във