Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БАЛКАНФАРМА ВЗИМА ПАРИТЕ ОТ ЕБВР ДО МЕСЕЦ

Балканфарма ще подпише споразумение за кредит с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) най-късно до един месец. За него в. БАНКЕРЪ съобщи още преди месеци, но едва сега станаха ясни някои от параметрите по заема. Размерът му е 21.5 млн. евро, отпуска се за четири години и половина и има гратисен период от шест месеца. Обслужваща банка по кредита ще бъде БНП-Париба. Останалите параметри като лихва по кредита и т.н. все още се пазят в тайна. Всъщност от фармацевтичното предприятие отказаха да коментират дори и вече известните данни около договора за кредит все с този мотив. На проведеното в понеделник (7 май) общо събрание на акционерите на Балканфарма Холдинг бяха взети две основни решения, съобщи специално пред в.БАНКЕРЪ Кевин Смит, финансов директор на холдинга. - Бяха приети отчетите за 2000 г., бяха обсъдени договореностите ни за кредит с ЕБВР, а освен това бяха упълномощени лицата, които ще продължат преговорите с европейската банка и ще подпишат договора.
Отсега е ясно, че парите от кредита ще бъдат използвани за преструктуриране на текущите дългове на холдинга от краткосрочни в по-дългосрочни, а освен това ще се увеличат средствата за капиталови разходи по инвестиционните програми на Балканфарма. Инвестициите на фармацевтичния холдинг през следващите 4-5 години няма да се ограничат само до размера на отпускания от европейската банка заем, уточни още Кевин Смит. Според него Балканфарма ще участва и със собствени средства в преструктурирането на бизнеса си в България. Досега вложените средства от собствениците на трите фармацевтични завода са около 18 млн. щ. долара, а само за тази година към тях ще бъдат добавени още над 20 млн. щ. долара.
Целта е производствените мощности на трите завода от Балканфарма Холдинг да бъдат реконструирани така, че да отговарят на GMP-стандарта (стандарт за добра производствена практика), а според българското законодателство това трябва да стане до април 2002 година.
Собствениците на Балканфарма са сигурни, че ще могат да спазят въпросния срок. Според другия изпълнителен директор на фармацевтичния холдинг Синдри Синдрасон ще бъдат реконструирани само тези мощности, които си заслужава, а тези, които не са рентабилни, ще бъдат спрени. Няколко продукта, чието производство е неикономично, вече са свалени от конвейера. Например производството на някои суровини се е оказало по-скъпо, отколкото ако ги купят готови. Освен с модернизирането на старите мощности собствениците на Балканфарма са се ангажирали и с изграждането на абсолютно нови. В момента например се строи нов завод край Дупница, който се очаква да заработи през пролетта на 2002 година.
В контекста на преструктурирането на бизнеса на Балканфарма Холдинг на проведеното в понеделник събрание трябваше да се вземе решение за намаляване на номиналната стойност на акциите на холдинга от 10 на 1 лев. Това се прави с цел да се уеднаквят номиналите на книжата на холдинга с тези на фармацевтичните заводи в Троян, Дупница и Разград, чиито мажоритарен собственик е Балканфарма Холдинг и да се улесни сливането на заводите и холдинга в едно юридическо лице, поясниха фармацевтичните мениджъри. Решението обаче бе отложено за неопределен период от време, тъй като в момента на събранието все още нямаше ръководство на Държавната комисия по ценните книжа, а тя е органът, който трябва да даде съгласие за такова обединение и съответно - за отписване на дружествата от публичния регистър.

Facebook logo
Бъдете с нас и във