Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БАЛКАНФАРМА ТРЪГНА ПО СТЪПКИТЕ НА СОЛВЕЙ

Балканфарма холдинг се готви да предприеме борсово изкупуване на книжата на дъщерните си предприятия в Дупница и Троян, съобщи шефката на пресцентъра на дружеството Петя Попова. Цената ще бъде равна на стойността на пропадналите търгови предложения - 5.38 лв. за акция от Балканфарма-Дупница и 5.04 лв. от Балканфарма-Троян. Това е заявил тези дни при първата копка на нов цех за таблетки в Дупница в четвъртък изпълнителният директор на холдинга Георг Цветански. Засега обаче идеята била в начален стадий и все още не е съвсем сигурно дали ще се осъществи. Брокерите заявяват единодушно, че няма да продават на тези цени. Засега настроенията са по-скоро да бъдат бойкотирани предложенията.При подобни обстоятелства белгийско-турският концерн Солвей Шишеджам холдинг направи първата си оферта към акционерите на девненския завод за калцинирана сода Солвей-Соди. В края на миналата година те предложиха по 6.60 лв. за акция. Тогава единици продадоха книжата си. Но пък търпението на останалите бе възнаградено. В началото на това лято белгийците склониха да плащат по 13 лв. за книга. Това се оказа успешната стъпка към отписването на девненския завод от регистъра на публичните дружества, защото повечето собственици с охота продадоха акциите си на такава цена. Дали обаче и Балканфарма холдинг ще повиши изкупните котировки на дъщерните си предприятия засега не е ясно. Затова и инвестициите в книжа на заводите в Дупница и Троян се оценяват като рисковани, независимо от добрите им финансови резултати. Търговите предложения създават проблеми и при писането на новите текстове в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Малко преди те да бъдат огласени официално, стана ясно, че все още не са изгладени споровете в работната група, която ги подготвя. Разногласията са пак около текстовете, които уреждат режима на търговите предложения. Двете становища са били офертите да се одобряват от пазара или от Държавната комисия по ценни книжа (ДКЦК). При първия вариант, за да се отпише емитент от регистъра на публичните дружества, ще бъде нужно предложението да приемат най-малко две трети от миноритарните акционери. При втория - ДКЦК трябва да вземе решение, ръководейки се от ясни и установени правила. Предвижда се оценката на стойността на акциите, обект на търгово предложение, да стане чрез анализ на бъдещите дисконтирани парични потоци (постъпленията в дружеството през следващите пет години), чрез сравнителния анализ с котировките на други предприятия и чрез метода на оценка на нетната стойност на активите. Този, който отправя предложението, ще трябва да се аргументира защо избира един или друг метод в офертата му да има най-голяма тежест. При банките и при дружества като Слънчев бряг например, които имат голямо количество пари на каса, е подходящо прилагането на нетната стойност на активите. В крайна сметка вероятно ще се предложи на парламента да гласува за обединение на двата варианта. Това означава, че отписването ще става с благословията и на акционерите, и на комисията. И през тази седмица хит на борсата бяха книжата на туристическото дружество Слънчев бряг. Сделките с тях бяха спорадични, но това се дължеше изцяло на факта, че продавачите се оттеглиха от пазара. Очакванията банковите сметки на дружеството да набъбнат до над 100 млн. лв. (50 лв. на акция) възбудиха до крайност спекулативния интерес към книжата. В четвъртък сутринта търсенето им достигна рекордните за последната година и половина 6.51 лв. за бройка. По-късно през деня купувачите намалиха офертите си до 6.20 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във