Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БАЛКАНФАРМА СЕ ОПЪНА НА КОМИСИЯТА ПО ЦЕННИТЕ КНИЖА

Балканфарма холдинг обжалва пред Върховния административен съд (ВАС) наложената от Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК) окончателна забрана за публикуване на търговите предложения на холдинга да изкупи книжата на останалите акционери от дъщерните му дружества в Дупница и Троян. Юристите на холдинга твърдят, че офертите отговарят на нормативните актове, които повеляват цената да не бъде по-ниска от среднопретеглената на борсата за последните три месеца. И това наистина е така - според търговото предложение, акционерите на дупнишкия завод щяха да получат по 5.38 лв. за книга, а на троянския - по 5.04 лева. Това е с повече от лев над борсовите котировки на дружествата през пролетта на тази година, а офертите на Балканфарма са от средата на юли.
Юристи от ДКЦК обаче не са съгласни с мнението на Балканфарма. Според Валентин Недев - член на комисията, забраната е наложена не заради цената, а заради некоректното приложение на методите за определянето й. Бивши членове на надзираващия капиталовия пазар орган са на мнение, че среднопретеглената цена е долната граница на офертите, регламентирана от закона. Комисията обаче може да наложи и по-високи изисквания, ако с това ще се защитят правата на акционерите в Балканфарма-Дупница и Балканфарма-Троян.
Очакванията са ВАС да вземе решение по случая до два месеца, след което евентуално недоволната страна може да обжалва пред петчленния му състав. Така че окончателното становище на магистратите може да се очаква най-рано в края на годината. А ако дотогава парламентът промени Закона за публичното предлагане на ценни книжа, надеждите на Балканфарма за отписване на дупнишкия и троянския завод от регистъра на публичните дружества, воден от ДКЦК, могат да се окажат илюзорни.
Междувременно исландската Фармако, която е собственик на 100% от Балканфарма холдинг, обяви печалба за първото шестмесечие на 2001 г. в размер на 765 млн. исл. крони, или 16.586 млн. лв. след облагане с данъци. Това стана ясно от консолидирания отчет на компанията. Над 50% от печалбата се дължат на финансовите резултати на Балканфарма - единственото дружество в структурата на Фармако, което притежава производствени мощности за лекарства. Нарастването на продажбите на исландците е с 16% спрямо същия период на миналата година. И то се дължи почти изцяло на Балканфарма, която отбелязва ръст от 25 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във