Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БАЛКАН ПАК ЛЕТИ КЪМ ГЛУХА ЛИНИЯ

Във вторник, 27 ноември, изтича 14-дневният срок за предявяване на установителните искове по непризнатите от Софийския градски съд вземания на кредиторите на авиокомпания Балкан. Очаква се до тази дата адвокатите на Гад Зееви да заявят претенциите на клиента си, че е кредитирал собствената си авиокомпания с 48.649 млн. лева. Както вече писа в. БАНКЕРЪ (бр. 44 от 3 ноември), представители на двете фирми на Зееви - амстердамската Болкън еърлайнз холдингс Би. Ви. и софийската Зет Би Ай ЕАД, подадоха жалба до Софийския апелативен съд срещу определението на градските магистрати за изключване на претенциите им от списъка на приетите вземания. Сега обаче никой не може да попречи на Гад Зееви да предяви установителен иск и да блокира задълго всякакви опити за стабилизирането на превозвача.Преди това обаче предстои да се случат няколко твърде съществени неща. Първото и като че ли най-важното от тях е, че до 12 декември трябва да бъдат внесени в Софийския градски съд оздравителните планове на авиокомпания Балкан. Планове, защото освен двамата нови синдици - Олга Миленкова и Христо Моллов, такива могат да изготвят и кредиторите на авиокомпанията, а също и самият длъжник. И поне засега индикациите са, че в съда наистина ще бъдат внесени няколко реанимационни схеми.В момента в пълна секретност с мотива търговска тайна оздравителен план на Балкан изготвя специална комисия заедно с двамата синдици. В информационна мъгла са обвити не само съдържанието на документа, но и съставът на комисията. Всички опити в подготовката му да се включат и други заинтересовани страни бяха отблъснати. Става въпрос за експерти от свързаните с дейността на превозвача дружества - туроператори, агенции за продажба на самолетни билети и т.н. Отхвърлено било и предложението на чуждестранен инвеститор за директно участие в разработването на плана на синдиците. Срещу предоставяне на идеи за оздравяването и участие в него, подплатени с около 40 млн. долара инвестиции, чуждестранната авиокомпания поставила изискване подготовката и реализацията да станат при пълна прозрачност, широко участие и тотален контрол от страна на всички заинтересовани страни.Но нито за широко участие, а още по-малко за тотален контрол днес може да се говори, въпреки че според Търговския закон оздравителният план не е търговска тайна. В противен случай законът не би допуснал неговото публично обсъждане на открито събрание на кредиторите? Освен това, съгласно чл. 700 на Търговския закон, оздравителният план има по-скоро юридическа, отколкото икономическа същност. Най-важната негова цел е да посочи как точно ще бъдат удовлетворени кредиторите и какво ще се прави със задълженията им, което с особена сила важи за Балкан.Така или иначе, до 12 декември синдиците трябва да представят плана си на председателката на търговското отделение на Софийския градски съд Камелия Ефремова. Оттам нататък всичко зависи от нейните решения. Ако тя прецени, че внесеният документ не отговаря на изискванията на Търговския закон и го върне за доработване, Миленкова и Моллов ще са принудени в седемдневен срок да отстранят несъответствията. Независимо от това съдът пак може да върже кусур на плана и да не го допусне до обсъждане на събрание на кредиторите. Тогава несправилите се със задачата си синдици е възможно да бъдат освободени и на тяхно място съдът да назначи служебен синдик.Разбира се, Софийският градски съд има право да освободи Миленкова и Моллов и при установяването на някакви други техни прегрешения. Съдия Ефремова вече издаде две определения, с които ги скастри за допуснати нарушения. По-същественото е, че като техен консултант е работел и представител на двама от кредиторите на авиокомпанията. А по този начин се нарушава принципът за равенство на кредиторите в производството по несъстоятелност, залегнал в част Четвърта на Търговския закон. В сряда, 21 ноември, Ефремова подписа и трето определение, с което глоби Миленкова и Моллов с по 100 лева заради неизпълнение на разпорежданията на съда. Според тълкуванията на Търговския закон, направени от колектив, начело със сегашния председател на Народното събрание Огнян Герджиков при друго нарушение четвъртото определение вероятно ще е за освобождаване.При положение че събранието на кредиторите е пропуснало да предложи на съда свой списък от синдици за избор, евентуалното отстраняване на сегашните ще принуди Камелия Ефремова да назначи служебен синдик по свое усмотрение. И при липса на одобрен оздравителен план и на време за изготвянето на нов ще се стигне до осребряване на имуществото на превозвача.Някои кредитори вече сериозно се съмняват, че предложеният от синдиците оздравителен план ще мине пред съда. Изразяват се опасения, че както Олга Миленкова и Христо Моллов, така и техните консултанти не са специалистите, които могат да разработят и предложат един перфектен документ за оздравяването на авиокомпанията. Говори се също, че за да се предотврати освобождаването на синдиците, дори се правели постъпки пред политическата власт в държавата да бъде сменена съдия Ефремова. Но подобни твърдения не звучат сериозно, когато става дума за магистрат, председател на търговското отделение на Софийския градски съд. Пък и с какъв мотив ще се иска отстраняването на Камелия Ефремова, която досега водеше производството по несъстоятелност на Балкан без каквито и да било забележки за работата й. На всичко отгоре точно тя оряза по един впечатляващ начин, според определението на юристи, претенциите на Гад Зееви.Е, Ефремова може да бъде и повишена, да речем, в Апелативния съд. Само при този вариант тя ще загуби контрол върху производството по несъстоятелност на превозвача. Всъщност, независимо от всички възможни сценарии, ясно е едно - даже и да мине някакъв план през съда и кредиторите, той ще бъде атакуван от Гад Зееви. На практика това означава, че докато текат съдебните производства по обжалването, какъвто и да е този документ, той няма да влезе в сила. И ще се повтори историята с Варненска корабостроителница, чийто приет и от съда, и от събранието на кредиторите оздравителен план не можа поради съдебни спорове да се реализира 15 месеца - докато най-накрая не фалира и фирмата, която го предложи и щеше да го изпълнява.За беля, обжалването на оздравителната схема за авиокомпанията ще съвпадне със зимния сезон - т.е. с лошия период за Балкан. А от 1991 г. насам превозвачът не е преживявал нито една зима, без да тегли голям кредит от германска банка срещу залог от сключените с туроператори договори за стотици летни чартърни полети. Как ли ще презимува сега, когато нито договорените чартъри са толкова много, нито пък германските банки са склонни да кредитират една намираща се в производство по несъстоятелност фирма?В крайна сметка какво излиза? Правителството се ангажира, че ще оздравява Балкан, но явно не е взело предвид, че има кой да му попречи. Приказките, че се търси извънсъдебно споразумение с Гад Зееви, поне засега не се потвърждават. А заплахите за арбитраж в Париж по-скоро напомнят приказките за Баба Яга, с които плашат децата, когато не искат да си изядат попарката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във