Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БАЛКАН ЧЕСТО ЩЕ КАЦА В СЪДЕБНАТА ЗАЛА

Адвокатите на Гад Зееви, които обжалваха законността на първото събрание на кредиторите на авиокомпания Балкан, проведено на 3 април 2001 г., могат да върнат процедурата по несъстоятелност на превозвача в изходна точка. Това научи в. БАНКЕРЪ от служител на Темида в Софийския градски съд. Преди десетина дни се проведе първото съдебно заседание по жалбата на Зееви. И въпреки че магистратите насрочиха следващото гледане чак за септември, запознати с делото не изключват възможността жалбата да бъде уважена.
Повод за обжалването е, че и частните държавни вземания, предявени на Балкан, са записани като публични. Става въпрос за задълженията на авиокомпанията към държавни институции, произтичащи от договорни отношения. Такива били дългът към бившия ДФРР и по ЗУНК. Становището на юристите на Зееви е, че по същество тези вземания са частни държавни и би трябвало да бъдат предявени по отделен ред, а не от Агенцията за държавните вземания (АДВ). Така, явявайки се на първото събрание като представител на всички държавни кредитори, шефът на АДВ Александър Раков представлявал субекта с най-големи вземания и гласът му бил решаващ за взетите решения. Като се основават на текстове от Данъчния процесуален кодекс и други закони, адвокатите на Зееви обжалвали правото на Раков да гласува с по-голям кредиторски дял от този, с който реално разполага.
На друго мнение е Александър Раков. Жалбата на адвокатите на Гад Зееви не е основателна - заяви той пред БАНКЕРЪ. - Има си публични вземания, които са установени със закон. Такива са данъците, митата, задълженията към НОИ, към транспортното министерство... Останалите се определят като частни държавни вземания. Те са на база на някаква договорна основа и си вървят по друг ред.
Ако съдът се произнесе в полза на Гад Зееви, той ще трябва да определи дата за ново общо събрание на кредиторите и ще се наложи повторно да бъдат избирани постоянни синдици (сегашните - Ралица Топчиева и Владимир Петков, бяха избрани на събранието на 3 април). От това пък следва, че автоматично отпадат и внесените преди две седмици в съда списъци с предявените и признати или отхвърлени вземания. Ако до есента бъде внесен и одобрен оздравителен план на авиокомпанията, той също ще бъде отменен.
Адвокатите на Гад Зееви обжалват и решението за откриване на производство по несъстоятелност със съображение, че не е било назначено вещо лице, което да даде заключение относно доказателствения материал по иска на БУЛСТРАД за обявяването на Балкан в неплатежоспособност.
Междувременно преди изтичането на крайния срок - 19 юни, бе обжалвано и друго решение на синдиците. Те признали като вземания на 98-те пилоти на авиокомпанията само работните заплати, но не и допълнителното възнаграждение, постигнато чрез договореност с последния изпълнителен директор Зви Франк малко преди превозвачът да прекрати полетите си. Подписаното от Франк споразумение със Съюза на летците от гражданската авиация за петкратно увеличаване на заплатите не е взето под внимание.
Пак на 19 юни, от името на Съюза на летците от гражданската авиация и останалия персонал на Балкан, в Софийския градски съд са внесени още две жалби - срещу признатите от синдиците вземания на двете фирми на Гад Зееви - Болкън еърлайнз холдинг и Зет Би Ай, чийто общ размер, според внесения в съда списък, е 48.65 млн. лева заедно с лихвите.
При очертаващите се съдебни спорове, очакваното спиране на полетите и подмятаните в политическото пространство закани за преразглеждане на всички съмнителни приватизационни сделки явно ни чака едно горещо и напрегнато Балкан-ско лято.

Facebook logo
Бъдете с нас и във