Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БАИТ ОБВИНИ ФИНАНСОВОТО МИНИСТЕРСТВО В ЗАОБИКАЛЯНЕ НА ЗАКОНА

Критиките на Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ), че Министерството на финансите не зачита Закона за обществените поръчки, не са нито от вчера, нито от конституирането на това правителство. Те са насочени главно срещу дейността на Информационно обслужване АД, което е държавна компания с принципал финансовото ведомство.Според ръководството на асоциацията, дружеството сключва голям брой сделки с държавни институции, без да е обявявана процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП). А когато има такава, предварително формулираните условия в нея отстраняват възможността поръчката да бъде спечелена от друг участник.Известни са редица случаи, когато Министерството на финансите директно, без да спазва ЗОП, възлага на Информационно обслужване сериозни поръчки - твърдят представители на БАИТ. - Става въпрос за доставка на хардуерни компоненти, изграждане на структурни кабелни системи, доставка на софтуерни продукти, сървърни конфигурации, ремонт на компютри, доставка и монтаж на комуникационно оборудване и др.По данни на самото държавно дружество то печели около 30% от по-големите конкурси за обществени поръчки в областта на информационните технологии.По този начин се отнема възможността на много от компютърните фирми да участват в разпределянето на бюджетни средства в сектора. А това в никакъв случай не помага за повишаване на конкуренцията в бранша и оттам за намаляване на цените. Сам по себе си фактът, че едно дружество има толкова голям дял от поръчките за информационни технологии, е тревожен - заяви за в. БАНКЕРЪ Йордан Кисьов, експерт на БАИТ и управител на фирма РИСК Електроникс. Той припомни, че в началото на миналата година Министерството на финансите организира търг за поддръжка, администриране и усъвършенстване на информационните, комуникационните и управленските системи и създаване на връзки между тях, спечелен от Информационно обслужване. Конкурсът беше предназначен за спечелване единствено от тази фирма и заданието беше така направено, че да откаже от участие други кандидати. След възражение от страна на нашата асоциация търгът беше отменен и получихме благодарствено писмо от министър Муравей Радев с уверение, че грешката своевременно е поправена, обясни Кисьов. За съжаление обаче министерската благодарност остава само на хартия, а с Информационно обслужване е сключен договор и дружеството започва да извършва заложените дейности.В свое становище до асоциацията от май 2001 г. представители на финансовото ведомство посочват, че не са имали избор, тъй като в срока за подаване на документите за отменения търг е постъпило само предложението на Информационно обслужване АД. Последвалото пряко договаряне с Информационно обслужване те обясняват като наложено поради необходимостта от нормално функциониране на информационните системи на Министерството на финансите.Не се уточнява обаче защо договорът, с чието копие редакцията на в.БАНКЕРЪ разполага, е сключен според клаузите на Закона за задълженията и договорите и Търговския закон, а не според Закона за обществените поръчки. Договорът е подписан от тогавашния изпълнителен директор на Информационно обслужване Марио Манджуков, който в момента е служител в българския офис на американската компютърна компания Оракъл.Срокът за изпълнение е три години (2001-2003). Стойността на поръчката е, както следва: за дейностите през 2001 г. - 14 209 772 лв. без ДДС; за 2002 г. - 14 187 297 лв. без ДДС; и за 2003 г. 14 405 461 лв. без ДДС.Нашето дружество е член на БАИТ и не е коректно от страна на ръководството на асоциацията да ни атакува, че държим голяма част от пазара на държавни поръчки - заявиха представители на отдел Връзки с обществеността в Информационно обслужване. - Това, че компанията ни е голяма и сме на 13-о място в годишната класация на българските технологични фирми, не ни прави закононарушители. По повод протестите на БАИТ те поясниха, че единствено Министерството на финансите може да даде отговор на въпроси, свързани с организираните от него конкурси.Според членове на БАИТ обаче, положителен ефект от разговорите им с представители на ведомството и до момента няма. Реакцията на Министерството на финансите по време на предишното правителство на моменти се изразяваше дори в неприкрити заплахи към фирмите на БАИТ - обясниха представители на организацията и добавиха, че ситуацията не се е променила много и при новото време. Въпреки някои персонални промени в Информационно обслужване АД, фирмата продължава да работи извън закона и да получава поръчки от финансовото министерство, без да се спазва ЗОП - се казва в писмено становище от ръководството на асоциацията, подписано от председателя на управителния съвет Милчо Боров. Запознати с практиката на финансовото министерство напомнят, че по тази тема от ведомството все още няма официален отговор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във