Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БАЕЗ ИМА НУЖДА ОТ БЮДЖЕТНА ПОДКРЕПА

Увеличение на лимита за застраховане на политически риск поиска през седмицата Българската стопанска камара (БСК). Предложението е мотивирано от вероятността войната в Ирак да продължи по-дълго от предвиденото. Става дума за сумите, които бюджетът предоставя на Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ), с които тя обезпечава риска на българските фирми износителки. За тази година са определени 7 млн. лв. - доста по-малко от миналогодишните 10 млн. лева. Искането на българските износители е този лимит да стане 90 млн. лева. Другият вариант, който предлага Българска стопанска камара, е да се преговаря вносът ни в Ирак да се застрахова от американската Ексимбанк. Заместник-министърът на финансите Любомир Дацов обаче се съмнява, че ведомството му може да осигури въпросните 83 млн. лв. отгоре. Възможността за застраховка на износа БАЕЗ всъщност предлага от началото на тази година. Става дума за т.нар. предекспортно финансиране на българските производители и износители. По своята същност то е непряко финансиране на износителя, тъй като на практика се застрахова кредитът, който той е получил от дадена банка. Но застраховката на този заем е гаранция пред банката, че ще й бъде върнат. Ние покриваме щетите от търговски и политически риск в периода на производство на дадена стока, т.е. необходимо е да има сключен договор между чуждестранен купувач и наша фирма. Ако в този период външният партньор изпадне в несъстоятелност или прекрати по някаква причина договорните отношения, българското предприятие не би могло да погаси кредита си към банката, защото в действителност стоките не са реализирани, обяснява г-жа Минкова. Затова БАЕЗ застрахова връщането на кредита и по този начин стимулира банките да предоставят по-активно заеми. Другият нов продукт, който БАЕЗ предлага, е застраховка на вътрешнотърговски кредит. Използва се при разсрочено плащане между български фирми. Във връзка с плановете на новото ръководство за развитие на агенцията на 20 март 2003 г. в Министерството на икономиката са внесени предложения за увеличаване на акционерния й капитал, а също и на лимита за изплащане на обезщетения по застрахователни договори за сметка на държавата. Внесени са също предложения за промени в Закона за експортното застраховане с цел да бъде той синхронизиран с европейското. Искането за увеличение на капитала на агенцията произтича от стремежа БАЕЗ да получи по-голям ресурс и да разшири дейността си. По този начин компанията би могла да продава повече полици и да поема повече задължения за своя сметка, защото те се гарантират основно от техническите резерви и от собствените средства. А по-големият капитал е гаранция, че БАЕЗ ще може да изплати обезщетение при настъпване на събитие. Същите мотиви лежат в основата и на второто предложение - за увеличение на средствата, отделени от държавния бюджет за покриване на щетите. Както бе посочено по-горе, през тази година те са 7 млн. лева. Тази сума е абсолютно недостатъчна, по думите на г-жа Минкова. Когато направим толкова застраховки, че обезпечението по тях да изчерпи сумата, ще бъдем принудени да не продаваме нови полици, допълва новата шефка на БАЕЗ. Според г-жа Минкова предимството на БАЕЗ е, че държавата е основен акционер в агенцията (с...%) и целта й е да подпомага българския износ. Така, от една страна, дружеството е чисто застрахователно, а от друга, прокарва политиката на държавата за разширяване на износа и за подобряване на външнотърговското салдо. В този смисъл за сметка на държавата БАЕЗ покрива политическия риск, нещо което не е изгодно за останалите български застрахователи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във