Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Азерският газ би задоволил 30-40% от потребностите ни от суровината

България има договор с Азербайджан за доставка на 1 млрд. куб. м азерски газ годишно, което е съществен фактор за диверсификацията на доставките на синьо гориво. Поради забавянето в изграждането на междусистемната газова връзка Гърция-България обаче не можем да получаваме цялото количество, отбеляза министър Живков. Служебното правителство полага всички усилия да ускори изграждането на интерконектора. А с  това биха могли да си постигнат целите на сигурността и конкурентността в енергетиката, посочва министър Живков.  

При получаване на цялото договорено количество азерски газ за страната ни биха били задоволени 30-40% от потребностите й от суровината годишно.

Но партньорството ни с Азербайджан би могло да бъде разширено и в други сектори. Посланикът на тази страна у нас д-р Хюсейн Хюсейнов е предложил също да се поднови в най-близко време работата на двустранната комисия за икономическо сътрудничество, като е предложил домакинството на Баку.

Междусистемната газова връзка Гърция-България се проектира за пренос на природен газ между двете страни, чрез свързване с националната газопреносна мрежа на "Булгартрансгаз" ЕАД, в близост до град Стара Загора и с газопреносната мрежа на "ДЕСФА" С. А. - Гърция в района на град Комотини. Проектът се реализира от смесено инвестиционно дружество "Ай Си Джи Би" АД, с акционери "Български енергиен холдинг" ЕАД (50%) и гръцкото инвестиционно дружество IGI Poseidon (50%). Акционери с равни дялове в IGI Poseidon са DEPA, Гърция и Edison, Италия.

Газова връзка е с дължина от 140 км на българска територия. Предвиденият първоначален капацитет на интерконектора е 3 млрд. м3/год., а максималният до 5.5 млрд. м3/год. на следващ етап.

Интерконекторът Гърция- България е от първостепенно значение за диверсификация източника на природен газ както за България, така и за региона на Централна и Югоизточна Европа. Той ще свърже газовия коридор Север-юг с Южния газов коридор.

Междусистемната газова връзка Гърция – България e обявена от Европейската комисия за проект от общ интерес на Европейския съюз.

Facebook logo
Бъдете с нас и във