Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Автомагистрали": С авансовите плащания спестихме 80 млн. лева

Магистрала "Хемус"

Нарочната сметка в БНБ, чрез която средствата за изграждането на автомагистрала „Хемус“ бяха гарантирани, не е на името на дружеството и то не може да разполага директно със средствата в нея. Това твърдят от "Автомагистрали" ЕАД във връзка с направено изказване в предаване на БНТ от служебния министър на финансите Асен Василев. "Сметката е на името на Министерството на регионалното развитие“, добавят от държавното дружество.

"Автомагистрали" ЕАД припомнят 5-те етапа, по които дружеството получава пари от Възложителя (Агенция "Пътна инфраструктура") по договорите инхаус:

"Още на 7 юни 2021 г. на страницата на „Автомагистрали“ ЕАД публикувахме информация за това как дружеството получава пари от Възложителя (Агенция „Пътна инфраструктура“) по договорите „ин хаус“, но сега ще припомним 5-те етапа за да избегнем подобни спекулации да се повтарят:
Етап 1 – Изготвяне на сертификат, съгласуван със строителния надзор на обекта с приложени измервателни протоколи
Етап 2 – След съгласуването на сертификатите със строителния надзор, същите се съгласуват с проектанта, окомплектоват се и се представят на Възложителя (АПИ)
Етап 3 – На база проверени и одобрени сертификати от Възложителя (АПИ), „Автомагистрали“ ЕАД издава фактура, която заедно с одобрения сертификат АПИ предоставя на МРРБ за процедиране на плащане
Етап 4 – От всеки сертификат се приспада пропорционално получения аванс
Етап 5 – Окончателното плащане в размер на 10% се изплаща след въвеждане на обекта в експлоатация (получаване на Акт Образец№16)“, посочват от „Автомагистрали“ ЕАД.

А в отговор на това, че дружеството е разплатило близо 70% от дейностите, а са извършени едва 15-16%, "Автомагистрали " припомня информация, разпространена на 24 юни 2021 г., а именно, че "близо 80 000 000 лева е реализираната към този момент икономия от фиксирането на цените на материалите за участъци 4, 5 и 6 ма автомагистрала „Хемус“ към стойностите им в периода на плащане на авансите". Това мениджърско решение на ръководството на “Автомагистрали” ЕАД гарантирало следното:

- Финансово обезпечаване на изпълнението на автомагистрала “Хемус” със замразяване на единичните цени, което води до независимост от инфлацията в държавен и световен мащаб.

- С платените аванси, цените за „Автомагистрали“ ЕАД са фиксирани към доставчиците и не подлежат на индексация;

- Производство на количества основни материали, което е задължително предвид огромните обеми за обезпечаване на изпълнението на участъците в срок и гарантира ритмичните им доставки;

- Магистралата минава по изцяло ново трасе, което води до акумулиране на значителни първоначални разходи по организация, мобилизация, изграждане на приобектови селища и сериозна мрежа от временни пътища;

- Изграждане на производствени полигони, площадки, асфалтови бази, бетонови възли и др.

"Отчуждаването на терени за изграждане на трасетата са в компетенциите на администрацията на МРРБ и АПИ. Разрешенията за строеж се издават от министъра на регионалното развитие и благоустройството", се посочва още в позицията.

На пресконференция в финансовият министър Асен Василев каза, че публичните предприятия от 1 януари 2019 г. до 30 април 2021 г. са сключили договори за над 20 млрд. лева, от които договори за 11,7 млрд. лева са били с обществени поръчки, а за 8,6 млрд. лева - без. Над 42 на сто от парите, които държавните предприятия харчат, са без обществени поръчки. Той добави, че развалянето на сключени договори е специфично за всеки договор. В повечето случаи те са написани по начин, по който е трудно да бъдат прекратени. Според министъра по-притеснителното е, че тези договори са авансирани - напред са разплатени огромни суми по тях, и в много случаи без да има банкови гаранции. Ако фирмата не си изпълни договора, шансът да можем да си върнем парите е почти нулев, изтъкна Василев.

По основните инфраструктурни проекти ще продължи работата, в това число и по магистрала "Хемус", за която в бюджета за следващата година ще се заложат средства, но така, че те да минат през обществени поръчки, уточни финансовият министър.

Преди дни Министерство на регионалното развитие и благоустройството обяви, че връща над 490.77 млн. лв., предвидени за строителството на магистрала "Хемус", в централния бюджет. Тези средства ще се използват за приоритетни дейности за предотвратяване на последиците от пандемията от COVID-19.

С решението си Министерският съвет обезпечава финансов ресурс в размер на 81.15 към бюджета на МРРБ, с които ще се изпълняват текущите дейности по строителството на автомагистрала „Хемус“ до края на 2021 година.

"Доизграждането на деветте участъка на АМ „Хемус“ ще продължи да се изпълнява в предвидените срокове, като средствата за строителството през следващите години ще бъдат осигурени с тригодишната бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г.", обявиха от Министерския съвет.

Инспекция на строителната министърка Виолета Комитова установи, че за един участък от аутобана са предплатени авансово 84 млн. лв., като за отсечката няма проведени отчуждителни процедури, което означава, че реалното строителство може да започне след една или дори три години. Според Комитова я посочи, че това крие огромен инвестиционен риск парите да се изгубят, фирмите да фалират и нищо да не се построи. 

 Одитен доклад на Сметната палата установи, че държавата не е постигнала "необходимата ефективност, конкуренция и прозрачност при разходването на публичните средства", след като захрани държавното дружество "Автомагистрали" със средствата за строителството на "Хемус" и укрепване на свлачища.

Сметната палата потвърди, че "Автомагистрали" изобщо не е имала необходимия ресурс за строителството на тези обекти, като е превъзложила дейностите на редица частни фирми на "тъмно", т.е. според своите собствени вътрешни правила и без реални критерии, което естествено води и до субективни оценки. Отделно се разбра, че огромни средства са изплатени авансово към частните фирми, на които е превъзложено строителството.

На няколко пъти смяната на ръководството на "Автомагистрали" удари на камък след решения на съда. В своя позиция от 28 юни дружеството обяви, че заради решение на Комитова за блокиране на банковите му сметки, то е поставено в невъзможност да извършва редовните си месечни плащания към доставчици на услуги и суровини, което ще блокира дейността му.

Facebook logo
Бъдете с нас и във