Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Автобусните превозвачи ще бъдат подпомогнати с 40 млн. лева

Въведена е мярка в размер на 40 млн. лева за подпомагане на автобусните превозвачи. Това заяви служебният министър на транспорта след края на редовното правителствено заседание, на което е взето решението за подпомагане на бранша. "Надяваме се с този акт на Министерския съвет до края на годината да успеем да разплатим тези средства към автобусните превозвачи, за да могат да получат глътка въздух, която им е нужна в днешната тежка ситуация, свързана с отраженията на COVID кризата", каза Алексиев.

С приемането на днешното постановление Министерският съвет е определил също ред и условия за кандидатстване за помощта. Документи ще могат да се подават от следващия понеделник, а те ще се разглеждат по правила и ред, обсъдени с браншовите организации. Общинските автотранспортни предприятия също може да кандидатстват, уточни министърът.

Алексиев посочи още, че на днешното правителствено заседание е одобрена и националната позиция за подаване на жалба в Съда на Европейския съюз заради европейския пакет "Мобилност", който ресорният министър определи като дискриминационен за българския международен транспорт.

По-късно Министерският съвет публикува условията и реда за кандидатстване. Право да кандидатстват за получаване на безвъзмездни средства имат микро-, малки, средни и големи предприятия, които са лицензирани превозвачи за извършване на превоз на пътници и развиват своята основна икономическа дейност в един от секторите: Пътнически градски и крайградски транспорт и Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде.

Съгласно Постановлението за условията, реда и размера за предоставяне от държавата на безвъзмездни средства на автобусните превозвачи, които притежават лиценз за превоз на пътници, изискванията към лицата, които ще кандидатстват за осигурените в бюджета безвъзмездни средства, са следните:

1. да са регистрирани преди 1 януари 2020 г. и да са извършвали стопанска дейност през 2019 г, 2020 г. и 2021 г., включително към датата на подаване на заявлението за кандидатстване;

2. да са регистрирали спад поне 20% в приходите за всеки един от избрани от превозвача три месеца от календарните месеци в периода от 1 януари 2021 г. до края на месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същите месеци от 2019 г.;

3. да са регистрирали спад в приходите през 2020 г. спрямо 2019 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във