Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Аутсорсинг индустрията расте въпреки кризата

Въпреки че 2020 г. бе белязана от коронакризата и много бизнеси бяха изправени до стената, аутсорсинг индустрията продължава да расте, като очаква двуцифрен ръст.

Годишният доклад на Асо­циацията за иновации, бизнес, услуги и технологии показва, че секторът вече допринася с 5.5% в БВП на България. Размерът на сектора в България възлиза на 2.9 милиарда евро за 2019 г. За още една година индустрията отбеляза двуцифрен ръст в развитието си, тъй като през 2019 г. оперативните приходи се увеличиха с 19.6%.

Дори при рисковите за икономиката в следващите години, асоциацията прогнозира, че към 2022 г. индустрията ще продължи да се развива и ще бъде основен стълб в българската икономика, тъй като относителният й дял в БВП на страната ще достигне 8.9%.

Браншовата организация изтъква, че аутсорсингът укрепва позициите си на предпочитан работодател, отбелязвайки ръст в броя на хората, работещи в сектора, както и увеличение на разходите за персонал, и на данъците, плащани от компаниите. Индустрията представлява 3,5% от българския пазар на труда. В края на 2019 г. в сектора са били заети близо 78 000 души. Дори през предизвикателната 2020 година индустрията продължава да наема нови хора и до август 2020 г. броят на служителите в сектора достигна 81 000. 

В доклада си Асо­циацията за иновации, бизнес, услуги и технологии акцентира, че секторът е станал гръбнакът за развитието на новата средна класа в България и за задържането на младите хора в страната. 

Любопитна съпоставка е, че за 2019 г. само данъците, които индустрията е внесла в държавната хазна, са равни на бюджета на община Казанлък за 2020 г. И малко повече от планираните разходи в бюджетната рамка на Столична община за здравеопазване.

"Ще продължим да бъдем атракция за таланти и предпочитан работодател поради възможностите за развитие, които предоставяме на младите хора. През 2020 г. българските компании в сектора показаха глобално ниво в предоставянето на надеждни, сигурни, непрекъснати и качествени услуги. Ние можем само да се гордеем, че успяхме да трансформираме процесите изключително бързо и да преминем към работа в домашен режим. Много от нашите конкуренти в и извън Европа не са били толкова гъвкави и успешни. Трябва да се възползваме от това предимство и да се позиционираме навреме като предпочитана дестинация за услуги с висока добавена стойност пред европейските компании. Степента, в която ще успеем да се възползваме от тази възможност през 2021 и 2022 г., ще бъде от решаващо значение по отношение на това как България излиза от кризата,колко добре се представя по отношение на глобалните си конкуренти и колко бързо настига по-старите членове на ЕС по отношение на нивата на БВП на глава от населението”, коментира Илия Кръстев, председател на управителния съвет на асоциацията и главен изпълнителен директор на A Data Pro.

Асо­циацията за иновации, бизнес, услуги и технологии отчита също, че през последните години аутсорсинг индустрията е продължила да се разраства в региона. Най-големите центрове за бизнес услуги все още са големите градове с университети, но има тенденция дейностите да бъдат преместени извън столицата. София, Пловдив и Варна са трите най-големи аутсорсинг центъра, но Велико Търново и Бургас също започват да привличат все повече и повече нови компании.

Facebook logo
Бъдете с нас и във