Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Асовете в логистиката

Логистиката дава възможност на всички участници в една верига на доставки - производители, търговци и дистрибутори, да говорят на един език.

Всяко производство има смисъл  само ако стоките от него стигнат до потребителите - фирми или индивидуални клиенти. Не всички компании обаче имат възможност  да доставят изделията си до пазара. За това са необходими превозни средства - камиони или лекотоварни автомобили, гараж, в който  те да  домуват, шофьори, които да ги управляват, монтьори, които да ги поддържат, и какво ли не още... А всичко трябва да се управлява от една сложна софтуерна система.

И тук, в тази ниша, се появяват компаниите, които имат възможността да доставят една стока до всяка възможна точка в страната или по света. Така че транспортът и логистиката са сред най-важните сектори на обслужващата сфера. Те са тези, които преодоляват пространствената отдалеченост между производителите и потребителите и създават условия за нормален възпроизводствен процес. Логистиката всъщност е транспортна дейност, но и не съвсем. Тя помага за лесното преодоляване на съществуващото несъвпадане на мястото на производство и на потребление. Логистиката е изключително важна в съвременния бизнес свят и индустриално съперничество, тъй като дава възможност на всички участници в една верига на доставки - производители, търговци и дистрибутори, да говорят на един език. Способността на предприятията да предлагат искания продукт или услуга на конкурентоспособна цена, на точното място и в подходящото  време е изключително важно за оцеляването и бъдещoто развитие на бизнеса. Именно с тази част от управлението на бизнеса се занимава логистиката, и по-точно логистичният мениджмънт. Транспортът играе роля за ускоряване на производствения цикъл, за съкращаване на разходите и за намаляване на престоите в заводите поради недостиг на суровини, както и за повишаване на мобилността на материалите и стоките. От друга страна, развитието на транспорта в съответствие със съществуващите потребности е предпоставка и за по-нататъшна специализация и концентрация на производството. То може да се развива където и да е, тъй като например  произведени у нас детайли или  полуфабрикати с помощта на логистична компания могат да стигат до Германия, до Англия или до Япония, че дори и по-нататък... Именно затова организирането на транспортната дейност е трудна и изисква дълги години работа по нея. Тя се нуждае от много капиталовложения, от технически и технологичен потенциал и кадри. Всеки  от компонентите на транспортната система обаче е пряко свързан и зависим от останалите. Например  без автомобили няма превоз, но и без товари и пътници също няма транспортна дейност.

Секторът "Логистика" е една сплав от български и международни компании, които предлагат решения за бизнеса на клиенти от България и Европа. Конкуренцията е ожесточена, а консолидацията на фирмите - неизбежна. Добрите практики са постоянното обновяване на автопарка и въвеждането на съвсем нова организация на дейността - специално за нуждите на големите вериги, например, които диктуват правилата на пазара. Неизбежно се налагат   промени и поради все по-сериозното навлизане на онлайн търговията.

Кръстопътното географско положение, което заема нашата страна спрямо  съседните балкански страни и Европа, е изключително благоприятно за развитието на транспорта. През България преминават важни международни пътища от Западна Европа към  Близкия и Средния изток и от Северна и Източна Европа към  Егейско и Адриатическо море. Днес Балканите се явяват интегриращ мост на много транспортни артерии.  През територията на България преминават и се пресичат пет от десетте основни  транспортни коридори в Централна и Югоизточна Европа.

Затова не е случайно, че още през 1960 г. у нас беше създадена такава мощна транспортно-спедиторска компания като СОМАТ - най-големият автомобилен превозвач в Европа през втората половина на ХХ век. Когато започна приватизационната процедура на 1 септември 1993 г., активите на СО МАТ се оценяваха на 100 млн. щ. долара. След проведените преговори с потенциални купувачи на 22 юли 1994 г. за купувач на 55% от капитала беше избрана немската Internationale Spedition Willi Betz GmbH Co.KG. От офиса си в България компанията от групата на Вили Бец управляваше операции в Европа, в Русия, в ОНД, в Близкия изток и Северна Африка.

След това много български фирми потърсиха своята ниша в логистичния сектор, като започнаха от нулата, без да са сигурни, че това е подходящата за тях възможност. От тази гледна точка начинанието беше рисковано. Направиха огромна инвестиция в една непозната дейност. Някои от тях, естествено, не успяха. Направиха си грешни стратегии и планове, закупувайки техника с големи кредити, и когато кризата през 2007-2008 г. удари бизнеса,  изведнъж се оказаха в тежка ситуация. Други фирми, които бяха по-внимателни в инвестициите, сега се развиват и печелят  в една дейност, която изисква големи инвестиции, организационни умения и всеотдайност. В крайна сметка развитието на нещата доказа, че инвестицията им си е заслужавала. Освен това развиха една дейност, която е много интересна и много стратегическа - логистиката.

Някои от българските фирми поддържат конкуренцията у нас, като предлагат уникални услуги. "Деспред" АД  например  е една от най-старите български компании в сектор "Транспорт и логистика", която от 70 години премахва всички географски граници за своите клиенти. Тя предлага спедиторски, митнически, складови и транспортни услуги в изградената мрежа от клонове, разположени в основните икономически зони у нас.

Българската транспортна компания "Дискордия" планира да увеличи автопарка си до 1130 камиона през следващите пет години. Компанията ще назначи и още 1800 души персонал, като инвестицията в бизнеса й ще възлезе на 350 млн. лева. Това съобщи Христо Христов, изпълнителен директор на фирмата. През последните пет години приходите й се покачват до 125 млн. лева.

"Фреш Лоджик" ЕАД е единствената логистична компания в България, която разполага с температурен склад под митнически контрол. В него вносителите на хранителни продукти от страни извън ЕС могат да складират суровини за своето производство или търговия.

Други български фирми работят като представители на чуждестранни компании. "Транспрес" ООД например е представител на България на Dachser, като за едно българско предприятие партньорството с такава международна компания е ключово. В случая "Транспрес" взема ноу-хау от своите германски партньори, приспособявайки го към българските условия и  така очаква не само оптимизация на дейността, но и подобряване на финансовия си резултат.

Разходите на фирмите може да бъдат ефективно оптимизирани чрез логистично коопериране. Компания "Ойрошпед" АД участва в кооперация, което й е позволило поддържането на ниски пазарни цени. Хоризонталните логистични кооперации спомагат за намаляване на разходите, подобряване на качеството на услугите и за по-оптимално използване на превозните капацитети -  така описват от фирмата предимствата на кооперирането.

След Willi Betz  постепенно у нас навлязоха и най-големите европейски и световни логистични оператори, някои от които са сред лидерите в бранша - като DHL и In Time. Влизането на България в ЕС през 2007 г. открива нови възможности за компаниите от логистичния сектор.

Международната логистична компания "Жефко" (GEFCO) има офиси в София и във Варна. Услугите й са фокусирани върху мултимодалния транспорт, а фирмата има две логистични бази на територията на страната - в близост до София и Русе. "Жефко България" заложи на силно присъствие в превоза на стоки и товари по море. От създаването си през 2011 г. българският филиал на логистичния гигант вече се е наложил като основно звено на "Жефко" в региона.

"Шенкер" е първата логистична компания със свой офис в България, още след Освобождението. Основните дейности в клоновете й в София и във Варна са свързани с европейски наземен транспорт, вътрешна дистрибуция, жп решения, въздушен и океански транспорт, логистика.

 


Проблемите


Предизвикателствата пред бранша са много. Бизнесът зависи от състоянието на икономиката на страната, в региона или на континента. Цените на горивата са другият фактор, който влияе осезателно върху представянето на компаниите. А те формират около 40% от себестойността на един транспорт. За развитието на една фирма е необходимо постоянно да се инвестира - част от парите са собствени, но повечето обикновено са кредити. И всяка трудност в сектора се отразява най-тежко на тези, които имат големи дългове. Но пък те са част от този бизнес. Голяма част от компаниите в бранша са закупили и непрекъснато разширяват парка си от транспортни средства с някакъв вид кредит - заем, лизинг или подобни схеми, и имат големи задължения. Пазарът на кадри у друга една тема, която е винаги актуална в последните години в бранша. Шофьорите са главната движеща сила в компанията. Проблемите с тях са много и са свързани най-вече с дисциплината. А и има постоянен недостиг. Голяма част от шофьорите заминаха да работят в чужбина. А наемането и вноса на работна ръка пък е изключително трудно - свързано е с преодоляване на огромни бюрократични трудности. Нещата все са на кантар.

 

 


Собственикът на "Биомет" Ваньо Алексиев има "Бугати"


Инж. Ваньо Алексиев, който е собственикът на транспортната фирма "Биомет" и носител на наградата "Мистър Икономика" за 2009 г. притежава един от най-скъпите серийни автомобили в света - Bugatti Chiron, за 5 млн. лева. Бизнесменът има слабост към спортните коли, а в гаража му има още червено Lamborghini Aventador LP750-4 SV, бяло Bentley Bentayga, както и сребрист Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe.

"Биомет" е един от най-големите български превозвачи и извършва почти всички видове транспорт - пътнически, товарен, международен, както и специализиран с хладилни камиони. Основана в началото на 90-те, компанията заедно с "Идеал Стандарт" притежават втория по големина в България логистичен център, който се намира в Севлиево. Той е основен разпределителен център за цялата продукция на групата заводи "Идеал Стандарт" за потребителите в Източна и Западна Европа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във