Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АСОЦИАЦИЯТА НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА СТАНА НА ГОДИНА

Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) отбеляза своя първи рожден ден с коктейл във Военния клуб в столицата на 8 февруари. С учредяването на асоциацията преди една година поставихме началото на сътрудничество, което вярваме, че ще подкрепи развитието на българския капиталов пазар, заяви председателят на БАУД Стоян Тошев. Той допълни, че членовете на асоциацията започват разработването на етичен кодекс на управляващите дружества, който да канализира нормите в дейността им и да утвърди високи професионални стандарти. Другата важна цел на БАУД е изработването и прилагането на стратегия за популяризиране на колективните инвестиционни схеми сред масовия инвеститор.
БАУД е сдружение на професионалните мениджъри на взаимни фондове, на инвестиционни дружества от отворен тип и на договорни фондове, както и на компании, управляващи портфейлите им. В момента в асоциацията членуват единайсет лицензирани управляващи дружества, чиито фондове управляват портфейли за над 90 млн. лв.: Бенчмарк Асет Мениджмънт, ДСК Управление на активи, Елана Фонд Мениджмънт, Златен Лев Капитал, Капман Асет Мениджмънт, Карол Капитал Мениджмънт, КД Инвестмънтс, ОББ Асет Мениджмънт, ПФБК Асет Мениджмънт, Стандарт Асет Мениджмънт и Ти Би Ай Асет Мениджмънт. Пайниър Инвестмънт участва в работата на асоциацията, но е кандидат за член.
Убедени сме в потенциала на пазара и това беше една от причините да обединим усилията си и да създадем такава асоциация. Сега БАУД навлиза в нов етап от своето развитие, когато е важно да си дадем сметка за перспективите и предизвикателствата, които стоят пред нас, заяви Стоян Тошев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във